Mijdrechtse start Ontmoetgroep voor jonge mensen die hun partner zijn verloren

MIJDRECHT Samen wandelen, elkaar ontmoeten of eens in de zoveel tijd met elkaar eten; de Mijdrechtse Willy van Diemen (52) start een Ontmoetgroep voor hen die hun partner zijn verloren. Ze zou graag in contact komen met leeftijdsgenoten omdat zij ervaart dat er juist voor hen niet veel wordt aangeboden. "Vooral de zondagen vind ik zwaar'', zegt zij. "Er is weinig te doen, maar daar wil ik verandering in brengen.''

Van Diemen verloor haar man een half jaar geleden. Ze bleef achter met drie zoons, waarvan de oudste twee het huis net uit zijn. "Mensen van mijn leeftijd die een partner verliezen staan nog midden in het leven'', zegt zij. "Velen werken nog, hebben kinderen die op het punt staat uit huis te gaan maar moeten vanaf het moment dat hun partner overlijdt alleen verder.'' De Mijdrechtse ervaart dat er binnen De Ronde Venen nog geen aanbod is dat aansluit bij haar behoeften. "Er is wel een gespreksgroep Omgaan met Rouw, maar die richt zich meer op gesprekken met elkaar aan tafel'', legt Van Diemen het verschil uit. "Wat mij juist leuk lijkt is om er met elkaar op uit te gaan. En dat hoeft helemaal niets groots te zijn: wandelen door het Amsterdamse Bos of een avond met elkaar eten lijkt me al heel gezellig. Je hebt raakvlakken met elkaar en kunt bovendien ook praktische tips uitwisselen. En dat hoeft ook niet elke week. Ik denk nu aan eens in de vier tot zes weken.''

Het liefst zou de Mijdrechtse met anderen die kort of langer geleden hun partner hebben verloren samenkomen op een zondag. "Dat is vaak een dag voor het gezin of om met je partner door te brengen'', legt zij uit. "Als je partner wegvalt, kun je die dag echt ervaren als een leegte en lijkt het mij mooi om juist op die dag met elkaar samen te komen.''

Een vast programma is er nog niet, maar Willy van Diemen gaat wel van start. Belangstellenden voor de Ontmoetgroep worden uitgenodigd op 28 september om 19.30 uur in Buurtkamer Mijdrecht aan de Gijsbrecht van Aemstelstraat 5. Op deze avond worden de behoeften van de aanwezigen geïnventariseerd en worden nieuwe afspraken gemaakt voor het vervolg van de Ontmoetgroep. Meer informatie is verkrijgbaar via Sociaal Werker Marianne White van Tympaan-De Baat. Zij ondersteunt Willy van Diemen met de opstart van haar initiatief. 0297-230280

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie over het bovenstaande persbericht kunt u contact opnemen met Marianne White, Sociaal Werker. Per email: m.white@stdb.nl

of per telefoon: (0297) 230 280

Sociaal Werk

Sociaal Werkers ondersteunen ouderen bij het zo lang mogelijk zelfstandig wonen en geven informatie, advies en ondersteuning. Ze zijn uitstekend op de hoogte van allerlei regelingen en mogelijkheden om het zelfstandig wonen te vergemakkelijken. Er worden ook verschillende activiteiten georganiseerd in het kader van ontmoeting. Tevens zijn er hulpdiensten voor bepaalde klusjes die voor ouderen te zwaar of te ingewikkeld zijn, bijvoorbeeld de tuin- en klussendienst en de maaltijdvoorziening.

Ook kan er hulp geregeld worden voor de thuisadministratie en kunnen ouderen worden opgehaald met de PlusBus om boodschappen te doen.

Voor ouderen biedt Tympaan-De Baat het volgende:

- Aan huis gekluisterd, digitaal op pad

- Belastinghulp

- Brunchen in De Kweektuin

- Buurtkamer

- De Geheugengroep

- Eetgroepen

- Levensboek

- Levensverhalen

- Maaltijden

- Ouderenadvisering

- Personenalarmering

- PlusBus

- Informatief huisbezoek

- Thuisadministratie

- Tuin- en klussenhulp

Over Tympaan-De Baat

Tympaan-De Baat is de welzijnsorganisatie voor alle inwoners uit de gemeente De Ronde Venen.

Kerkvaart 2

3641 EP Mijdrecht

(0297) 230 280

www.tympaan-debaat.nl

info@stdb.nl

Bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09:00 tot 17:00 uur

en vrijdag van 08:30 tot 13:00 uur.

Volg ons op Twitter! Door naar www.twitter.com/tympaandebaat te gaan, komt u op ons algemene account terecht.

Tympaan-De Baat: De kracht van verbinden en versterken