• Pixabay

Motie CU/SGP om aan te melden bij Statiegeld Alliantie

DE RONDE VENEN Bij de raadsvergadering op 25 januari diende de CU/SGP een motie in waarin zij het college verzoeken de gemeente De Ronde Venen aan te melden als alliantiepartner bij de onlangs opgestarte Statiegeld Alliantie.

De bedoeling van de Alliantie is dat in 2018 de regelingen met betrekking tot statiegeld worden uitgebreid met kleine plastic flesjes en blikjes. Wethouder Anco Goldhoorn stelde voor om dit punt te bespreken tijdens de vergadering van de AVU op 21 februari. Niet alleen de CU/SGP stelde dat er sprake is van veel zwerfafval. Ook D66 constateerde dat er veel afval is in parkjes en bij scholen en dat er bij openbare afvalbakken geen scheiding van afval is. Volgens Pieter Kroon, PvdA/GL, kun je met statiegeldregeling het zwerfafval tot 70 à 90% verminderen. Joris Kneppers, Lijst 8 Kernen, stelde dat bij grote evenementen in het buitenland al een statiegeldregeling van kracht is. De VVD gaf aan dat zij zeer beslist tegen zwerfafval zijn maar vroeg zich af wat de consequenties zijn wanneer de gemeente besluit om lid te worden. Wethouder Anco Goldhoorn meldde dat op het moment al afspraken lopen met scholen om drie maanden lang de omgeving van de school vrij te houden van zwerfafval en dat dagelijks 200 vrijwilligers het zwerfafval in de gemeente verzamelen en inleveren. 'Wij zijn erg voor het hergebruik van kunststoffen, plastic en blik. Er bestaat een afvalfonds waar overleg voor hergebruik plaatsvindt. Zwerfafval is een enorme overlast en iedereen ergert zich eraan. Op 21 februari is een bestuursvergadering van de AVU, Gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht. Dan kunnen wij kijken of het nuttig is om als AVU aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie of dat wij nog meer druk moeten uitoefenen op de VNG, Vereniging Nederlandse Gemeenten. Het moet effectief zijn en ik vraag me af of alleen lid worden dat wel is', aldus de wethouder. Het voorstel van de wethouder werd aangenomen en de uitkomst zal tijdens de raadsvergadering van 22 februari besproken worden.