Motie geen verbreding N201 aangenomen

DE RONDE VENEN Bij de uitloop van de raadsvergadering op 26 februari stond de motie over geen verbreding van de N201 op de agenda.

Caroline Stroër

De motie was opgesteld door CDA om de N201 in de gemeente De Ronde Venen niet te verbreden omdat er geen nieuwe snelweg op het grondgebied van de gemeente moet ontstaan. De motie werd door de meerderheid van de raad aangenomen.

De motie is ontstaan naar aanleiding van de zorg over de aankondiging door de provincie Utrecht om van 5 tot en met 18 maart een verkeersonderzoek te starten op de N201 tussen Hilversum en Schiphol waarbij de provincie ideeën gebruikt die zij van inwoners bedrijven en gemeenten uit de omgeving van de weg ontvangt. In de motie wordt gesteld dat een eventuele verbreding van de weg niet zal leiden tot een gewenste afname van de doorgaande verkeersstromen binnen de gemeente. Dat de gemeente bereikbaarheid belangrijk vindt maar dat er niets boven gezondheid en woongenot gaat en dat de gemeente geen nieuwe snelweg wenst. In de motie wordt het college opgedragen om zo spoedig mogelijk en in ieder geval voor de gemeenteraadsverkiezingen officieel schriftelijk kenbaar te maken dat de raad van de Ronde Venen zich uitdrukkelijk verzet tegen een verbreding van de N201. Bovendien moet het college ook aangeven dat veel verkeersdruk wordt veroorzaakt door vrachtwagens uit Aalsmeer die via de A9 zouden geleid worden wat een afspraak was bij de omlegging van de N201. René Bultena, RVB vond het belangrijk dat er een krachtig signaal wordt afgegeven aan de provincie. 'Wij zijn geschrokken van de voortvarendheid van de provincie. In een enquête bleek de meerderheid van de inwoners tegen verbreding te zijn'. Volgens Pieter Kroon, PvdA/GL, moet het ook een signaal richting Provinciale Staten zijn. Wim Stam, CU/ SGP is het goed om een signaal af te geven zeker nu de EVO, Vereniging voor handels en productiebedrijven zich richt op verbreding. Zowel bij Provinciale Staten van Utrecht als Noord-Holland ligt optie verbreding voor. De VVD dacht aan een wisselstrook tussen de plassen. Wethouder Alberta Schuurs gaf aan dat in april/mei het resultaat van het onderzoek bekend is en dat eind 2018 besluitvorming volgt.