• Eén van de kruispunten van de N201.

    Caroline Ströer

Motie N201 Ronde Venen Belang redt het niet

DE RONDE VENEN Ondanks de pogingen van de CU/SGP om de ingediende motie van RVB waarin deze pleit voor alternatief drie met betrekking tot de N201 waarbij gekozen wordt voor twee keer één rijstrook met 80 km door de meerderheid van de raad te doen accepteren, werd de motie verworpen. Volgens Maarten van der Greft van RVB is het noodzakelijk dat een gezamenlijke uitspraak wordt gedaan ten aanzien van de N201 zodat wethouder Alberta Schuurs met een duidelijke signaal naar de Provincie kan. De wethouder gaf aan dat zij tijdens de besprekingen die al geweest zijn, duidelijk de standpunten van de raad heeft weergegeven namelijk: geen verdubbeling van de rijstroken, kijken naar de knelpunten zoals de bocht bij Hofland, de A2, de kruising van de N212 met de N201 en dat de raad ondertunneling van Vinkeveen heel belangrijk vindt. 'Verder heb ik gemeld dat de raad uitdrukkelijk aandacht wil voor het openbaar vervoer en de fiets', aldus de wethouder. De voorkeur van de meeste fracties gaat uit naar variant drie maar de fracties hadden vertrouwen in de wethouder en leggen hun voorkeursvariant drie, twee maal één rijstrook met 80 km ook voor bij hun fracties in Provinciale Staten.