• De Maricken met op de achtergrond de wijk Westerheul in Vinkeveen.

    Caroline Ströer

Angst voor schade door wateroverlast Marickenland

DE RONDE VENEN Bij de informatieronde op 26 november werd door mevrouw J. Visser ingesproken over de inrichtingsplannen met betrekking tot Marickenland. Zij constateerde dat er geen kader ligt waar het plan aan getoetst kan worden en dat daardoor niet te controleren is wanneer er schade door met name wateroverlast ontstaat.

KNELPUNTEN De eerste afspraken over de inrichting van Marickenland met woningen en natuurgebied, stammen uit 2005. In 2011 werd het plan vernietigd door de Raad van State omdat niet alle gronden in eigendom waren. In 2016 zijn opnieuw afspraken gemaakt voor de inrichting van een natuurgebied van 300 ha. In het nieuwe plan gaat het niet alleen om de inrichting van Marickenland maar ook om een oplossing voor de knelpunten bij de Heul voor een betere bereikbaarheid van de plassen.

BUFFER Met de provincie is afgesproken dat maximaal 2.8 miljoen euro (bedrag per woning fase 1 van wijk de Maricken = 498 woningen x euro 5.525) wordt besteed aan recreatieve voorzieningen. Volgens mevrouw Visser is het nu al moeilijk om de aangrenzende bebouwing droog te houden. "Er is sprake van een buffer tussen de bebouwing en Marickenland waar vochtig hooiland zou moeten komen met een waterpeil van 20 à 30 cm onder het maaiveld. Hoe garandeer je dat het droog blijft?" Nico de Dood, CDA, vroeg zich af hoe de gemeente wil voorkomen dat door het verhoogde waterpeil woningen en kruipruimtes vochtig worden.

Elke bewoner kan lezen hoe de stand van zaken in zijn eigen woning is.WATERPEIL Volgens de gemeente is uiteindelijk het Waterschap de verantwoordelijke instantie. "Er zijn twee onderzoeken door onafhankelijke bureaus uitgevoerd met als conclusie dat er geen nadelige gevolgen zouden zijn. Verder zijn er overgangswijken bij Westerheul, Voorbancken en Zuiderwaard en zijn er op een aantal plekken afdammingen. Er is een compensatieregeling. Er zijn peilbuizen geplaatst. Elke bewoner kan lezen hoe de stand van zaken in zijn eigen woning is." Mijndert Brunia, D66, stelde voor om voorwaarden op te nemen over het waterpeil en eventuele waterschade.

ONDERHOUD Yvonne v.d. Heerik, RVB, wilde een opstelling over de onderhoudskosten voor de recreatieve voorzieningen zoals paden, bruggetjes en kunstwerken. Voor de inrichting van Marickenland is in totaal 7.4 miljoen euro nodig waarvan de provincie 5.5 miljoen euro voor haar rekening neemt en de gemeente 1,1 miljoen euro. De rest betalen Waterschap en Staatsbosbeheer.

Caroline Ströer