• Provincie Utrecht

Melkveehouder uit Wilnis boert energieneutraal

WILNIS Een aantal Utrechtse melkveehouders is met hulp van de provincie aan de slag gegaan met energieneutraal ondernemen. Het bedrijf van de familie Peek uit Wilnis was één van de deelnemers van het proefproject. "We hebben ingezet op energiebesparing en elektrificatie van ons bedrijf," zegt boerin Willeke Peek.

Willeke legt uit hoe ze zijn gestart met besparen: "Eerst is door metingen bepaald welke apparaten de meeste energie verbruiken op ons bedrijf. Met die informatie zijn we aan de slag gegaan met aanpassingen in de systemen en werkwijzen."

ENERGIE Met alleen besparen werd het bedrijf van de familie Peek niet energieneutraal, daar is ook energieopwekking voor nodig. "We hebben gekozen voor het bijplaatsen van een mini-windmolen, want we hadden al 268 zonnepanelen voor de start van het project. Wanneer er minder zon is, is de opbrengst van wind vaak hoger", licht Willeke toe over de aanpak van het familiebedrijf.

RAPPORT De praktijkervaringen van deelnemende boeren zijn opgetekend in een rapport en overhandigd aan gedeputeerde Landbouw Hanke Bruins Slot. De onderzoeksperiode, die de provincie mogelijk heeft gemaakt, bracht een aantal duidelijke aandachtspunten naar voren. Verduurzamen begint met zicht op het verbruik. In een melkveehouderij is onder meer elektriciteit nodig voor het melken, de reiniging en verlichting. Door doordacht te besparen in het bedrijfsproces, kan een melkveehouder zijn energieverbruik bijna halveren.

NEK UITSTEKEN Gedeputeerde Bruins Slot: "Mooi dat de mensen van de voorbeeldboerderijen bereid zijn geweest om hun nek uit te steken en dat we nu lessen kunnen trekken. Het is belangrijk dat de agrarische sector verduurzaamt, maar een goed verdienmodel is wel een voorwaarde."

MEER WETEN Wie, als agrarisch ondernemer, wil weten wat zij kunnen doen om hun elektriciteitsverbruik te verminderen of om zelf energie op te wekken; Utrecht-West heeft samen met Gebiedscoöperatie O-gen onderzocht wat er kan, wat er nodig is, wat het oplevert en wat het kost. Met inbreng van onder meer Projecten LTO Noord, Centrum voor Landbouw en Milieu is innovatiekracht gebundeld en zijn kennis en ervaring geborgd voor de toekomst. Tips en informatie zijn te vinden op lami.nl.