• De entree van de jeu de boulesvereniging in Abcoude.

    Google Maps

Natuurmonumenten: 'Bomenkap bij Fort Abcoude nodig voor herbestemming'

ABCOUDE Recent is door de gemeente een vergunning verleend voor de kap van twaalf bomen bij Fort bij Abcoude voor de aanleg van een parkeerplaats bij de jeu de boulesvereniging. De reden hiervoor is dat deze plekken nodig zijn voor de toekomstplannen op het Fort bij Abcoude. Voordat deze echter door kunnen gaan, moet er eerst een nieuw bestemmingsplan voor het Fort komen. Dat vindt PvdA/GroenLinks.

De gemeente en Natuurmonumenten leggen gezamenlijk een parkeerplaats aan ter hoogte van de jeu de boules vereniging. Dit gebeurt in het kader van de nieuwe bestemming voor fort Abcoude. PvdA/GroenLinks stelde eerder deze week vragen aan het college over de aanpak. Zij zijn van mening dat eerst de plannen van het Fort bekend moeten zijn, voordat er bomenkap plaats kan vinden.

LEEFBAARHEID Natuurmonumenten deelt die mening niet. "Deze nieuwe bestemming is nodig om het fort in de toekomst in stand te kunnen houden en het fort beleefbaarder te maken voor publiek", zo legt Saskia Wessels van Natuurmonumenten uit in een reactie aan het Witte Weekblad.

De gemeente heeft toegezegd de bomen te zullen herplanten op het terrein."Bij de herbestemming mag geen parkeeroverlast in de omgeving optreden. Nu is er nauwelijks parkeergelegenheid op het fort. Daarom is het aanleggen van parkeerplaatsen in de directe omgeving van het fort nodig. In het bestemmingsplan was een parkeerterrein op het buitenfort naast de visvereniging voorzien. Hier is nu een behoorlijk oppervlak hakhout (houtopstanden die eens in de paar jaar kort worden afgekapt om vervolgens weer uit te lopen). Dat zou weg moeten als er parkeerplaatsen zouden komen. Nieuwe parkeerplaatsen zouden dus nadelig zijn voor de natuur. Een parkeerplaats had op die locatie ook tot meer overlast voor aanwonenden geleid. Juist vanwege bezwaren van omwonenden is gezocht naar een andere plek met zo min mogelijk impact en zo is de locatie van de jeu de boules gekozen. De gemeente heeft een ontwerp voor het parkeerterrein gemaakt waarbij alle grotere bomen zijn gespaard. De gemeente heeft toegezegd de bomen te zullen herplanten op het terrein", zo laat Natuurmonumenten weten.

KOOL GEIT WOLF Natuurmonumenten is er van overtuigd dat het fort in de toekomst alleen in stand kan worden gehouden door er een nieuwe bestemming aan te geven. "Na een intensieve selectieperiode hebben we Kool Geit Wolf (KGW) uitgekozen als samenwerkingspartner. KGW gaat ervoor zorgen dat bezoekers de unieke historische plaats en natuur van het fort kunnen beleven."

Het plan past ook binnen het ontwikkelingskader van de gemeente, waaraan de bestemmingsplanwijziging getoetst zal worden, aldus Natuurmonumenten. "Binnen een aantal heldere kaders die door ons en de gemeente zijn geformuleerd mag KGW het fort gaan exploiteren. De aanwezigheid van een parkeerplaats is één van de randvoorwaarden voor de herbestemming en daarmee dus de instandhouding van het fort."

BIJZONDERE LOCATIE Natuurmonumenten en gemeente De Ronde Venen willen met de aanleg dus niet op de zaken vooruit lopen maar de juiste randvoorwaarden voor de herbestemming creëren. "Met een herbestemming kan het fort in de toekomst in stand worden gehouden en kunnen meer mensen van deze bijzondere locatie blijven genieten", aldus Natuurmonumenten.