• Google Streetview

Wethouder Schuurs: 'Zandeilanden voldoende onderzocht '

VINKEVEEN Bij de commissievergadering Bestuurlijke Zaken op 16 januari werd gesproken over wel of geen verder onderzoek naar de bodemstructuur van de zandeilanden in de Vinkeveense plassen. Volgens de PvdA/GL en de CU/SGP is dit een noodzaak maar wethouder Schuurs vond dat er nu voldoende onderzoeken zijn geweest.

Volgens Ernst Schreurs, PvdA/GL, kunnen de conclusies uit het onderzoek van Fugro met betrekking tot zandeiland 1 niet zomaar doorgetrokken worden naar de andere eilanden en zeker niet naar eilanden 2 en 12 omdat die een steiler profiel en talud hebben. "De plannen voor ander gebruik van eiland 1 dan nu het geval is, hebben mogelijk gevolgen voor de stabiliteit. Het college zou vooraf moeten onderzoeken of dat gebruik inderdaad gevolgen heeft of niet. Is het college bereid het gebruik tot een minimum te beperken en aanvullend grondonderzoek te doen? Kunnen we de conclusie trekken dat de eilanden veilig zijn en de functie vervullen die ze nu hebben, namelijk bescherming van het achterland? En dat ze die functie kunnen blijven houden?", was de vraag van Schreurs.

Ook Ton van Sligtenhorst, CU/SGP, stelde dat bepaalde metingen niet gedaan zijn omdat er vergelijkingsmateriaal ontbreekt. "Als het bestemmingsplan wijzigt en er meer en vaker mensen komen dan wordt de formule anders en mijn vraag is of u rekening houdt met metingen zodat we niet voor verrassingen komen te staan."

Anco Goldhoorn, RVB, hoopte dat dit niet zou betekenen dat er vertraging in het vaststellen van het bestemmingsplan zou komen.

Volgens wethouder Alberta Schuurs is er nooit sprake van honderd procent veiligheid. "Uit dit onderzoek is gebleken dat het niet de verwachting is dat er er sprake is van enige onveiligheid. En als je nog verder gaat onderzoeken is de vraag wanneer je moet ophouden. Als het bestemmingsplan afgerond is gaan we kijken of er verder nog iets gedaan moet worden. In ieder geval komen er om de vijf jaar controles van alle eilanden."

Caroline Ströer