• Gezellig druk bij de Nieuwjaarsreceptie

    Caroline Ströer

Nieuwjaarsreceptie gemeente gezellig en intiem

WILNIS Voor de achtste keer sinds de herindeling met Abcoude en Baambrugge werd de Nieuwjaarsreceptie gehouden, nu op 7 januari. Na zeven keer in Vinkeveen was het nu in de Willisstee. Wat opviel volgens organisator Floor Groenendijk, was dat het heel gezellig en intiem was. Dat had te maken met de kleinere locatie en de aankleding.

Caroline Ströer

Het bezoekersaantal was ongeveer gelijk aan dat van verleden jaar. Ruim 500 mensen inclusief kraam- en standhouders waren aanwezig. Al bij aankomst werden foldertjes uitgedeeld door actiecomité 'De oude Spoordijk blijft' dat niet wil dat de oude Spoordijk wordt geasfalteerd. Ook konden bezoekers via gele ballen aangeven of zij het eens of oneens waren met drie stellingen die door Ronde Venen Belang waren geponeerd namelijk: Het Bellopad moet wandelpad blijven, het zwembad in Abcoude mag ten koste gaan van andere voorzieningen en de N201 mag verbreed worden als het files oplost.

OOGOPERATIE Burgemeester Maarten Divendal die ondanks een oogoperatie nog wel een toespraak hield, gaf aan dat in de komende jaren speciale aandacht wordt gegeven aan verbetering van de openbare ruimte, veiligheid waarborgen van het langzaam verkeer, kijken naar passende woningen voor verschillende doelgroepen. Passende arbeid voor inwoners, verdere verbetering van de zorgtaken en samen met politie en brandweer werken aan veilige woon- en leefomgeving en aandacht voor de klimaatbeheersing wat tot uiting moet komen in ons eigen gedrag.

KINDERBURGEMEESTER De eerste kinderburgemeester Dorinthe van de Kraats en loco-kinderburgemeester Fabriz Kalse werden welkom geheten. Zij worden officieel geïnstalleerd bij de eerstkomende raadsvergadering. Daarna was het woord aan Daniel Storm, voorzitter van de VIB, Vereniging Industriële Belangengemeenschap, die de winnaar van 'De handen uit de mouwen steken Award' bekendmaakte. Dit werd Erwin Bos, accountmanager bedrijven bij de gemeente. Zijn streven is om de brug tussen gemeente en bedrijven te verkleinen ', zegt Storm. Muziek was verzorgd door de Willisstee en zorgde voor een gezellig sfeertje. Wel zou Groenendijk wat meer burgers willen zien die niet aan verenigingen gekoppeld zijn.