Nieuwjaarsreceptie in teken verkiezingen

DE RONDE VENEN Het was als vanouds druk op de Nieuwjaarsreceptie op maandag 8 januari die dit jaar plaatsvond in de Boei in Vinkeveen. In de hal stonden al verschillende kramen en in de grote zaal konden bezoekers het college een gelukkig Nieuwjaar wensen. In de grote sportzaal stonden kramen opgesteld van verschillende organisaties, politieke partijen waren ook vertegenwoordigd en er was muziek.

Caroline Stroër

Bij zijn nieuwjaarstoespraak gaf burgemeester Maarten Divendal aan dat samenwerking belangrijk is en dan niet alleen de samenwerking onderling qua college, raad en organisatie maar ook met inwoners, organisaties en bedrijven waarbij vooral met het oog op de komende verkiezingen onderlinge samenwerking van het gemeentebestuur prioriteit is. Verder stipte burgemeester Divendal aan dat het economisch heel goed gaat in de Ronde Venen. 'In sociaal economisch opzicht doen we het beter dan de gemiddelde gemeente in Nederland. We staan op de vijfde plek van gemeenten met een sterke economie en kansen op de arbeidsmarkt', aldus burgemeester Divendal. Een aandachtspunt zijn mensen met een afstand tot de maatschappij om wat voor reden dan ook. In 2018 komt er een financiële winkel om te voorkomen dat mensen in de schuldsanering terechtkomen. In de komende jaren zullen er meer plannen in wijken en kernen gemaakt worden. Twee belangrijke bestemmingsplannen voor de Vinkeveense plassen en het buitengebied staan op stapel. Qua criminaliteit is er het afgelopen jaar een sterke verbetering te zien. Ook samenwerking met andere overheden zoals Recreatieschap, GroenWest, Provincie en Waterschap verloopt prima. Qua verkiezingen kwam burgemeester Divendal nog met een verrassing namelijk vijf jonge mensen die precies op 21 maart 18 jaar worden. 'Alles wat we doen is in het bijzonder bedoeld voor de generaties na ons. Jongeren zijn wel actief maar niet altijd in beeld en het opkomstpercentage van 86,3 mag en kan verbeterd worden', aldus burgemeester Divendal. Annabelle en Thomas Out, tweeling, waren verrast dat ze een mailtje voor een uitnodiging ontvingen maar hebben nog niet echt een idee op wie zij gaan stemmen: 'Ik ben sinds kort lid van de JAC, Jongeren Advies commissie en omdat die in contact staan met de gemeenteraad krijg ik daar input van en kan ik me beter oriënteren', vertelt Thomas die als verbeterpunt aangeeft dat er meer uitgaansmogelijkheden zouden moeten komen voor jongeren tussen vijftien en achttien jaar 'Die vallen echt in een gat', vindt Thomas. Ook Annabelle zegt dat het juist leuk is om andere jongeren ergens anders dan thuis te kunnen ontmoeten. Wel vinden beiden dat het een fijne en veilige gemeente is en willen ze na hun eventuele studie graag terugkeren.