Ondertekening intentieverklaring dementievriendelijke gemeente

DE RONDE VENEN Naar aanleiding van een motie opgesteld door het CDA die unaniem door de raad is aangenomen en waarin het CDA pleit voor een dementievriendelijke gemeente werd op 21 september de intentieverklaring door negen partijen ondertekend.

De bedoeling is dat de betreffende partijen/organisaties zich de komende jaren gaan inspannen om de kennis over dementie te vergroten en daarop in te haken.

De negen partijen/organisaties zijn Alzheimer Nederland, de gemeente, het Servicepunt, Tympaan-De Baat, Bibliotheek AVV, Zorgondernemers Steun & Toeverlaat, Dagopvang De Nostalgie, Kwadraad en Sideris. Janny van Oudenaarden van het Raakvlak, De Dorpskamer in Mijdrecht, geeft aan dat het belangrijk is om te kijken wat er nodig is. 'Waar lopen we tegenaan. Wij hebben in de Dorpskamer een discussie gehad over positieve en negatieve aspecten in de gemeente. Daaruit kwam naar voren dat het vervoer op zich goed geregeld is maar toch weten ouderen die naar Amstelveen of Uithoorn willen niet hoe de routes zijn van de bussen en het is moeilijk te organiseren om bij een bushalte te komen en of dit gepubliceerd kan worden'. Wethouder Anco Goldhoorn antwoordde dat hij graag daarover eens in gesprek gaat. Verder constateerde de wethouder dat er in de gemeente De Ronde Venen sprake is van 600 inwoners met dementie maar dat er de laatste jaren ook jongeren zijn met dementie. ´Dementie zorgt voor een ontzettend maatschappelijke impact. De mantelzorg moet versterkt worden. Wij zijn gelukkig gezegend met een groot aantal vrijwilligers en met kleine aanpassingen kunnen we veel bereiken waarbij we de levenskwaliteit kunnen vergroten zodanig dat mensen met dementie normaal mee kunnen doen in de maatschappij', aldus de wethouder. Mieke Telder, directeur van Tympaan-De Baat meldde dat er in het najaar een gesprekgroep wordt opgericht waar ook GroenWest bij betrokken wordt. ´De bedoeling is dat monteurs van GroenWest worden getraind in het omgaan met mensen met dementie. Er wordt een project opgericht met een coördinator die per 1 januari aan de slag gaat'. Anke te Lintelo, Wmo/beleidsmedewerker van de gemeente, vertelt dat de gemeente een nieuwe manier van werken heeft ´Wij gaan niet bepaalde zaken opleggen aan de mensen maar al vanaf de start in gesprek met inwoners en organisaties. Verder zou de behoefte van mantelzorgers in kaart kunnen worden gebracht'. Dagopvang De Nostalgie gaat nu ook logeeropvang verzorgen en zorgondernemer Steun en Toeverlaat denkt aan een kleinschalig wooncomplex voor mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking en aangeboren beperking. Zo worden vanuit de verschillende organisaties allerlei initiatieven opgepakt.