• Eén van de kruispunten N201

    Caroline Ströer
  • Eén van de kruispunten N201

    Caroline Ströer

Onderzoek Provincie N201

Verwachting besluit Provinciale Staten over N201 in januari 2019

DE RONDE VENEN Om de raad bij te praten over de ontwikkelingen rond de N201 werd een informatieavond georganiseerd op 18 juni. De provincie is nu bezig met een onderzoek waarbij in 2019 een besluit wordt genomen hoe de aanpak zal verlopen.

Caroline Ströer

De N201 is de drukste provinciale weg van de provincie Utrecht met ook de meeste obstakels. Vooral het toenemende verkeer wat ook te maken heeft met de aantrekkende economie zorgt voor problemen. In de presentatie werden een aantal knelpunten benoemd. Voor het gebied van de Ronde Venen zijn dat dan: de 2 x 2 rijstroken die bij het aquaduct overgaan in 2 x1 rijstrook. De S-bocht in Mijdrecht bij Hofland, de korte opritten van het viaduct in Vinkeveen. Ook zijn er een aantal factoren die van invloed zijn op files zoals Schiphol en de ontwikkeling van het Logistic Park, de Veiling en de capaciteit van de A2 en de A1, A9 en A10.

KENMERKEN Verder is het zo dat omdat er minder banen beschikbaar zijn in de regio Hilversum veel mensen een baan hebben richting Aalsmeer, Amsterdam en Haarlem. Er zijn een aantal kenmerken voor de N201 zoals een hoog percentage vrachtwagens, er is sprake van geluidsoverlast en de weg loopt door een paar natuurgebieden. Volgens Martijn Plukkel van de gemeente is er sprake van verdubbeling van reistijd. Het gaat dan om enkele minuten. 32% van de beroepsbevolking werkt in de gemeente zelf.

VRACHTWAGENS Qua verkeer is gemeten dat 20% van het nachtverkeer de vrachtwagens zijn. Dat heeft ook te maken met het feit dat Schiphol explosief groeit en door de milieutoeslag meer vracht over de weg wordt vervoerd in plaats van door de lucht. De verwachting is dan ook dat het autoverkeer tot 2040 zal groeien. Hoeveel dat zal zijn is nog niet in te schatten. Dat hangt samen met wel of geen verdergaande groei van de economie.

WIKKEN EN WEGEN De provincie is nu aan het 'Wikken en Wegen' zoals dat wordt genoemd. Dat houdt in de kosten tegen de baten afzetten. Er zijn besprekingen geweest met diverse partijen zoals bij de provincie intern, met publieke partijen en gemeenten, verder belangenverenigingen en met bewonerscollectieven van Amstelhoek, Mijdrecht en Vinkeveen. Een aantal aspecten wordt daarbij bekeken zoals de bereikbaarheid, met auto of openbaar vervoer en leefbaarheid van de kernen.

PUNTEN GEMEENTE De gemeente De Ronde Venen heeft bij de provincie haar punten neergelegd zoals het knelpunt van de A2, de Hoflandbocht, de busbaan op een andere manier gebruiken en de leefbaarheid van de kernen. Een aantal maatregelen wordt al genomen zoals file detectie bij de plassen, verkeersinstallaties indien nodig, afritten worden verlengd en het viaduct wordt onderzocht.

ONDERZOEK De provincie is nu halverwege haar onderzoek. In september worden de eerste uitkomsten voorgelegd aan de raad van de Ronde Venen. In januari volgt dus een besluit van Provinciale Staten wat echter niet definitief is.