• Discussies over onduidelijkheden rond het gevraagde extra budget voor het geplande sporthuis.

    Google Maps

Onduidelijkheid over extra budget sporthuis Abcoude

MIJDRECHT Er blijven nog steeds onduidelijkheden over het gevraagde extra budget voor het geplande sporthuis in Abcoude. In eerste instantie ging het om 1.2 miljoen euro. Nu is dat door het college teruggebracht tot 540.000 euro. Bij de informatieronde op 10 januari werden diverse vragen gesteld door de partijen en bleek dat de bouwadviseur van de stichting geen kennis had over de inhoud van het nieuwe raadsvoorstel.

Caroline Ströer

Ad Geerlings van Stichting Abcoude Sport (SAS), maakte een nogal dubbelzinnige opmerking naar aanleiding van een vraag van Wim Stam, CU/SGP of de Kees Bonzaal het nog uithoudt tot de bouw van een nieuw sporthuis is gerealiseerd. ,,Als dit extra budget wordt toegekend dan zorgen wij ervoor dat het gebruikt kan worden en anders zorgen wij dat dat niet het geval is." René Bultena, RVB, bleef zich afvragen hoe het komt dat aangegeven wordt dat de bouwkosten met 15% zijn gestegen terwijl bekend is dat het 8 à 9% is. Zowel RVB, CU/SGP als het CDA wilden weten of dit extra bedrag nu echt het maximum is. Volgens de heer Regelink is dit sluitend en stelde ook wethouder Alberta Schuurs dat de stichting met dit kader rekening moet houden. Simone Borgstede, CDA, zag door de bomen het bos niet meer en stelde dat het een wirwar van plannen is. Volgens Regelink wil men het probleem oplossen door bezuinigingen en het extra budget. Borgstede vroeg zich af of het niet slimmer is om te wachten op een definitief plan. ,,Dit is de omgekeerde wereld. Straks komt u weer met een extra aanvraag", aldus Borgstede. Bij de behandeling van dit punt tijdens de commissievergadering diende D66 een amendement in samen met de VVD en de Seniorenpartij voor een extra bedrag van 735.000 euro en een extra exploitatiebijdrage vanaf 2020 van 25.870 euro. René Bultena wilde een overzicht van de totale kosten waarbij aangegeven wordt of posten wel of niet inclusief BTW zijn. PvdA/GL gaf aan dat een verhoging van het budget noodzakelijk is omdat er meer doelgroepen terecht kunnen. Simone Borgstede stelde dat verschillende overzichten van de kosten ontbreken. De Seniorenpartij had vertrouwen in de initiatiefnemers maar RVB vroeg zich af waarom de wethouder had aangegeven dat 9.3 miljoen euro het maximale bedrag zou zijn terwijl de stichting uitging van 10.1 miljoen euro. Volgens Wim Stam, CU/SGP gaat het niet alleen om de aanvraag voor een extra budget maar betekent dit het oprekken van financiële kaders.