• De plaats waar de ontsluiting aan de van Damlaan in Wilnis gepland is. Het zand ligt er al vertelt een inwoner.

    Caroline Ströer

Ontsluiting Van Damlaan

Omwonenden fel tegen plannen voor ontsluiting van Damlaan

DE RONDE VENEN Bij de commissievergadering Algemeen Bestuurlijke Zaken, Financiën en ruimtelijke Zaken op 16 mei sprak Bob Nisters namens Wilnis Klopt en omwonenden van de van Damlaan in over de plannen met betrekking tot de ontsluiting aan de van Damlaan in Wilnis. Omwonenden zijn het niet eens met geplande ontsluiting omdat dit volgens hen de slechtste optie is.

Caroline Ströer

Volgens Bob Nisters en omwonenden zijn er twee punten van belang. Ten eerste: de oorspronkelijk geplande ontsluiting in het verlengde van de Pieter Joostenlaan en ten tweede de nu geplande ontsluiting aan de van Damlaan. Al in 1992 lagen er plannen om te komen tot een extra ontsluiting in verband met de nieuw te bouwen wijk Maricken. De bedoeling was dat er een verlenging zou komen van de Pieter Joostenlaan en er zouden andere ontsluitingen komen in de Mijdrechtse Dwarsweg en via de Veenman in de wijk Veenzijde 3. Om de ontsluiting aan de Pieter Joostenlaan mogelijk te maken werd een aantal huizen onteigend. Maar door de crisis en daardoor de slechte financiële positie van de gemeente werden de huizen weer terug op de markt gebracht en was de ontsluiting aan de Pieter Joostenlaan van de baan. Het bestemmingsplan is toen gewijzigd en nu is het plan dat de Veenman slechts als calamiteitenweg en fietsdoorgang zal fungeren en zo kwam het plan van een ontsluiting aan de van Damlaan aansluitend op de Veenweg naar voren.

Bob Nisters: 'Er zijn meerdere informatieavonden geweest met twee adviesbureaus en het resultaat daarvan was om een gewone doorgaande weg aan te leggen eindigend in de T-splitsing op de Veenweg. Wij vinden dit de slechtste optie die gekozen is.'

Hij vervolgt: 'Volgens een adviesbureau is er sprake van 4000 extra verkeersbewegingen per dag wat kan oplopen tot 7000 verkeersbewegingen per dag. Ouders met kinderen op de fiets, ouders met kinderen in de auto op weg naar school, forenzen mijden de weg omdat je er in een fuik rijdt. Op de Veenweg rijdt verkeer komend uit het oude dorp op weg naar de scholen in Veenzijde 3 en op weg naar hun werk. Volgens onze mening is het slechts een lapmiddel ontstaan door de bezuinigingen. Wij zijn er nog niet klaar mee en wij hopen u ook niet', aldus Nisters.

De VVD wilde weten of ook andere groepen erbij betrokken zijn. 'Het laatste contact hebben wij een half jaar geleden gehad met de toenmalige wethouder David Moolenburgh maar we willen dit eerst onder de aandacht brengen voordat we in gesprek gaan met de nieuwe wethouder', stelde Nisters.

Annemieke Pinxteren, een bezorgde bewoner geeft aan dat er nu een brief is gestuurd naar de gemeente omdat bewoners inzage willen hebben in het gewijzigde bestemmingsplan. 'Wij willen graag weten waar die wijziging op gebaseerd is. Er komen twee ontsluitingen die veel te smal zijn'.

Op 5 juni is een informatieavond door inwoners georganiseerd in de Willisstee om 19.30 uur.