• Caroline Ströer

Commissaris van de Koning Hans Oosters: Plan Maricken schot in de roos

DE RONDE VENEN De Commissaris van de Koning, Hans Oosters, bezocht donderdag De Ronde Venen. Gestart werd met een rondrit door de gemeente. Daarna volgde een uitleg over de plannen met betrekking tot de Maricken en de Heul en een gedachtewisseling met diverse partijen in het Spoorhuis in Vinkeveen.

"Dit plan van de Maricken kent een andere opzet dan gewoonlijk", constateerde Oosters. "Normaal gesproken wordt een plan volledig uitgewerkt en wordt dan voorgelegd. Dit plan wordt vormgegeven in diverse stadia waarbij meerdere partijen zijn betrokken. De combinatie van waterberging en natuuropgave is een schot in de roos."

Gerda Kool, LTO, stelde dat het hier meer gaat om zoveel hectares terwijl het bij Groot Vinkeveen om de doelen ging. De commissaris wilde weten om wat voor doelen het dan gaat. Volgens Kool moet dat de verwevenheid met de landbouw zijn.

Staatsbosbeheer vond dat er ruimte gegeven moet worden aan projecten zoals nu met de lisdodden en moet er nog meer samenwerking komen met de boeren. Het Waterschap is tevreden ondanks dat de kaders niet zijn vastgesteld. Job van Amerongen van de Gebiedscommissie Utrecht-West stelde dat er de komende jaren een verschuiving komt bij de melkveehouders. Die moet je niet tegen elkaar opzetten maar juist combineren.

Jos van Wijk die namens de Heul het woord voerde, stelde dat in 1980 al aangegeven was dat het een flessenhals vormde maar dat er nu wellicht op korte termijn gerealiseerd wordt. "Het is belangrijk dat er een mooi wandelgebied komt."

OMGEVINGSVISIE De commissaris gaf aan dat de provincie nu bezig is met een omgevingsvisie. Er wordt op een andere manier naar de inrichting van gebieden gekeken waarbij ruimte wordt gegeven aan nieuwe ontwikkelingen. "Er moet overeenstemming en draagvlak zijn."

Een puntje van aandacht is volgens het Waterschap de snelheid van processen.

Volgens burgemeester Maarten Divendal is het belangrijk om elkaar op de hoogte te houden. Gijs van Dam van RVV, Rijn Vecht, Venen constateerde dat agrarisch natuurbeheer een belangrijk item blijft.

Caroline Ströer