• Caroline Ströer

Jerrit Vellenga wil predikant voor het hele dorp zijn

BAAMBRUGGE Jerrit Ymo Vellenga werd zondag 9 februari bevestigd in het ambt van predikant tijdens een gezamenlijke eredienst van de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente in Baambrugge in het kerkje Postwijck.

De bevestigings- en intrededienst vond plaats in het teken van de gelijkenis van Jezus over de vijf broden en twee vissen. ''Er zal altijd voldoende zijn voor iedereen die in God gelooft", gaf Vellenga aan.