• De ondertekening voor de oprichting van de Coöperatie Veenergie. Van links naar rechts: Leo Neuteboom, Anco Goldhoorn, notaris Elise Visser, Renë Bultena en Aad van Hoven

    Caroline Ströer

Stroom voor iedereen

VINKEVEEN De officiële oprichtingsakte met betrekking tot de nieuwe coöperatie Veenergie werd 17 september ondertekend door René Bultena, Anco Goldhoorn, Aad van Hoven en Leo Neuteboom waar iedereen lid van kan worden voor 10 euro per jaar om goedkoop stroom te betrekken.

Het idee is afkomstig van René Bultena die eigenlijk van mening is dat er weinig concreets gebeurt op het gebied van klimaatneutraal. "In onze gemeente is het streven om in 2040 klimaatneutraal te zijn maar er zijn tot nu toe weinig concrete resultaten. Wij hebben eens rondgekeken wat de mogelijkheden waren en zijn toen tot dit initiatief gekomen. De bedoeling is dat op een stuk grond van 7 hectare tegenover Bloemsierkunst Peter aan de Herenweg, energie wordt opgewekt via zonnepanelen die afgeschermd worden door een groene haag. Wij hebben het concept van de postcoderoos bedacht. Dat wil zeggen dat alle huizen met een postcode die grenst aan postcode 3645 mee kunnen doen. Dat houdt dus vooralsnog in Wilnis, Waverveen, Abcoude en een groot deel van Mijdrecht. Het zou gaan om circa 2.400 huishoudens. Gedurende 15 jaar komt een deel van de energiebetaling terug. Er is nu ook een website met alle gegevens en een formulier om in te schrijven voor 10 euro per jaar." Naast een Omgevingsvergunning wordt een financiering van ongeveer zeven miljoen euro aangevraagd bij de Bank Nederlandse Gemeenten met een borgstelling door de gemeente. Hiervoor komt een raadsvoorstel met het verzoek voor borgstelling. Omdat het een burgerinitiatief is, zijn 100 handtekeningen nodig.

Caroline Ströer