• Google

Tegenstrijdige wensen voor opening Veenman

WILNIS Bij de informatieronde op 7 januari gaven verschillende insprekers hun mening over de ontsluiting via Veenman. De meningen liepen uiteen van zo snel mogelijk open tot ergernis en verbazing. Aan de ene kant vinden insprekers het belangrijk dat er nieuwe voorzieningen komen. Aan de andere kant vinden insprekers het een onvoldoende onderbouwd plan en tegen het advies van het onderzoeksbureau.

Mevrouw M. Geuzebroek gaf aan dat de dorpskern moeilijk bereikbaar is. Inwoners moeten omrijden en kiezen er daarom voor om hun boodschappen in Mijdrecht te doen wat niet gunstig is voor de winkeliers in Wilnis. Volgens de heer R. Hendriks was de oorspronkelijke bedoeling in 2009 om er een voetgangers- en fietspad te realiseren. "Ook in het rapport van onderzoeksbureau Goudappel Coffeng staat vermeld dat bij openstelling van de Veenman de verkeersdrukte zal toenemen en de druk op de Wethouder van Damlaan niet vermindert", aldus Hendriks. "De veiligheid is in het geding en de geluidshinder neemt behoorlijk toe zowel in de huizen als in de omgeving waarbij de norm behoorlijk wordt overschreden. Er ontstaat een onveilige situatie." 

Yvonne v.d. Heerik, RVB, vroeg zich af of inspreker de vermelding dat het een voet-fietspad zou blijven als een toezegging ziet. Volgens Hendriks is het een besluit. Een andere inspreker zei dat in genoemde situatie volgens hem geen sprake is van hard rijden. Hij vond dat het uitgangspunt moet zijn om wijken te verbinden. Maar Yvonne van de Heerik, RVB, vroeg zich af waar de noodzaak vermeld staat dat wijken met elkaar verbonden moeten worden. John Driedonks sprak zijn ergernis, verbazing en zelfs schaamte uit. "Dit is een vertoning. Een ontsluiting dus doorgaande weg naast een speelplaats. De verkeersintensiteit op Maricken blijft laag. Dit plan heeft nauwelijks effect." De Seniorenpartij vroeg zich af waarom er nu haast gemaakt wordt met het plan. Volgens de gemeente is de ontsluiting voordelig voor de verbinding met het centrum van Mijdrecht.

Caroline Ströer