• Google Maps

Totaal 7,4 miljoen euro beschikbaar voor Maricken en de Heul

DE RONDE VENEN Op de agenda bij de informatieronde op 7 januari stond het punt van de inrichting van Maricken en de Heul. In februari wordt een Samenwerkingsovereenkomst getekend door Provincie, Waterschap, Staatsbosbeheer, gemeente en andere partijen waarbij het de bedoeling is dat er een inrichtingsplan komt voor de Maricken deel l en ll en de Heul voor een totaal bedrag van 7,4 miljoen euro.

Deze samenwerkingsovereenkomst vloeit voort uit de in 2005 gesloten Samenwerkingsovereenkomst waarbij in 2009 het bestemmingsplan Maricken werd opgesteld dat in 2011 door de Raad van State werd vernietigd. Dit omdat de geplande gronden niet volledig in eigendom waren van de gemeente. Er werd wel fiat gegeven voor de woningbouw maar de inrichting van het recreatieve deel ging niet door.

Nu ligt er dus een nieuw plan waarbij ook de Heul is betrokken. De provincie stelt 5,5 miljoen euro beschikbaar, de gemeente 1,1 miljoen euro en de rest wordt bekostigd door de overige partijen. Het gaat om een gebied van in totaal 300 ha waarbij ontwikkeling van natuur prioriteit is zoals rietland, een lisdoddenproef, stukken voor waterberging en recreatieve doeleinden zoals een natuurspeelplaats die nog in 2020 gerealiseerd gaat worden. In het gebied wordt in tegenstelling tot Groot Mijdrecht Noord-Oost wel het waterpeil verhoogd. Wat die verhoging betreft gaf Maeike Pebesma van de provincie aan dat er al peilbuizen geplaatst zijn. Het streven is om wateroverlast te beperken waarvoor extra sloten worden gegraven. Onderdeel van de overeenkomst is het oplossen van de knelpunten bij de Heul om een betere bereikbaarheid van de Vinkeveense plassen te realiseren en het onderling verbinden van de recreatieve voorzieningen. De bedoeling is dat er een soort nieuwe legakker komt zodat er een haakse bocht komt, waarbij er geen hinder op kan treden voor het omliggend woongebied. De commissieleden waren wel verbaasd dat de Maricken en de Heul in één plan genoemd worden maar volgens de gemeente komt dit voort uit afspraken tussen provincie en gemeente over gezamenlijke recreatieve voorzieningen.

Caroline Ströer