• Zandeiland 2 vormt volgens omwonenden samen met zandeiland 12 een probleem.

    Caroline Ströer
  • Zandeiland 2 dat samen met zandeiland 12 volgens omwonenden een probleem vormt.

    Caroline Ströer

Zorgen om stabiliteit zandeilanden

VINKEVEEN Namens omwonenden van zandeilanden 1, 2 en 3 sprak Wilbert van Waes vorige week in over de stabiliteit van de zandeilanden. Omwonenden maken zich zorgen omdat in een rapport van onderzoeksbureau Fugro vermeld staat dat zowel bij eiland 2 als bij eiland 12 er sprake is van een steilere helling en profiellijn dan op andere locaties in de plassen.

Van Waes vraagt zich af in een notitie die hij namens omwonenden heeft opgesteld waarom omwonenden niet gevraagd zijn om een mening te geven na publicatie van het rapport van Fugro en waarom omwonenden niet in de gelegenheid zijn gesteld om met de samensteller van het rapport in overleg te treden.

Een risicofactor die in het rapport beschreven staat is dat als er sprake is van falen van de taluds dit maar geringe gevolgen zou hebben voor het verlies van mensenlevens en kleine, verwaarloosbare economische gevolgen omdat de eilanden niet permanent bewoond worden en nauwelijks bebouwd zijn. De hamvraag is volgens Van Waes of de zandeilanden nu wel veilig zijn. Volgens omwonenden is dit niet het geval en blijft de vraag hoe de gemeente het risico gaat beperken. Omwonenden zijn totaal verrast over de situatie bij eiland 12. Volgens het onderzoeksbureau is er een kleine instabiliteit maar dit betekent een acceptabel risico ook omdat er geen sprake is van grote activiteiten. Robert de Heij van onderzoeksbureau Witteveen en Bos gaf aan dat er wel een dieptepeiling is gedaan door Fugro maar geen bodemonderzoek. Ton van Sligtenhorst, CU/SGP, stelde dat een peilmeting om de zoveel jaar gedaan zou moeten worden om de historische gegevens te waarborgen. Volgens van Sligtenhorst is er meer risico bij het starteiland omdat door de windrichting de golven daar het eiland worden ingeduwd. Coos Brouwer, CDA, vroeg zich af of er dus niets gebouwd kan worden op de zandeilanden. Volgens Onderzoeksbureau Witteveen en Bos is niet gezegd dat er niets mogelijk is maar Van Sligtenhorst constateerde dat bij functieverandering, zoals lichte bebouwing, er ook een andere risicoformule moet komen.

Caroline Ströer