• Archief BDU

Parkeeronderzoek Vinkeveense Plassen

DE RONDE VENEN In opdracht van de gemeente De Ronde Venen wordt in juli en augustus rondom de Vinkeveense Plassen een parkeeronderzoek uitgevoerd. Het onderzoek moet een goed beeld opleveren van het gebruik van de parkeervoorzieningen.

Deze gegevens worden gebruikt voor het opstellen van het Bestemmingsplan Plassengebied. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Empaction en Data Count.

Inhoud onderzoek

Empaction en Data Count tellen het aantal auto's en op welke plekken deze auto's staan. Dit gebeurt door veldwerkers. Daarnaast wordt er op openbare parkeervoorzieningen ook gekeken naar:

• Hoe lang er wordt geparkeerd?
• Waar komen de parkeerders vandaan? Dit gebeurt op basis van het kenteken.

Het onderzoek geeft duidelijkheid over hoe lang en door wie de parkeerplaatsen worden gebruikt. Op de niet-openbare parkeervoorzieningen worden alleen de aantallen parkeerders in kaart gebracht.

Gegevens worden vertrouwelijk behandeld

Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Ze worden alleen gebruikt voor het bepalen van de parkeerduur en herkomst op openbare parkeergelegenheden en voor het bepalen van de aantallen op niet-openbare parkeervoorzieningen. De herkomst wordt bepaald door een koppeling met data van RDW, de vroegere Rijksdienst voor het Wegverkeer. Hierbij wordt alleen de postcode verkregen, zonder verdere koppelingen zoals huisnummer, naam- en verdere adresgegevens. Na gebruik worden de gegevens van de kentekens verwijderd uit de databases van de gemeente en het onderzoeksbureau.