• ANP Foto

Parkeerplekken centrum Mijdrecht aangepakt

MIJDRECHT De bereikbaarheid en de leefbaarheid van het Mijdrechtse centrum wordt verbeterd. Het college van B en W heeft daarvoor een aantal maatregelen genomen en een aantal in voorbereiding. Er komen extra parkeerplekken, de parkeerplekken voor fietsen worden aangepakt en de bewegwijzering verbeterd.

In de eerste helft van februari (afhankelijk van de weersomstandigheden) worden de vier camperplaatsen op het parkeerterrein aan de Rondweg verplaatst naar het parkeerterrein bij het Veenweidebad. Hierdoor ontstaat ruimte aan de Rondweg voor het parkeren van zes extra personenauto's. Onlangs is ook de bewegwijzering naar de grootste parkeerterreinen in het centrum van Mijdrecht aangepakt zodat bezoekers sneller naar de parkeerplaatsen worden geleid.

FIETS Bij de halte Mijdrecht-Centrum is inmiddels begonnen met de werkzaamheden om het aantal parkeerplaatsen voor fietsen uit te breiden van 140 naar 240. Ten slotte is de gemeente vorig jaar gestart met het handhaven in de blauwe zone zodat parkeerplekken beschikbaar blijven voor bezoekers van het centrum. Wethouder Alberta Schuurs: ,,Ik ben erg blij dat deze maatregelen nu uitgevoerd gaan worden, weer een paar mooie stappen die de verkeerssituatie in het centrum verbeteren.''

VERDERE VERBETERING Daarnaast wordt op dit moment onderzocht of de fietsparkeervoorziening in het centrum van Mijdrecht kan worden verbeterd door een aantal oude klemmen te vervangen door fietsleunhekken. Ook wordt nagegaan op welke wijze het aantal parkeerplaatsen aan de Rondweg verder uitgebreid kan worden. De gemeenteraad neemt hierover in de loop van dit voorjaar een besluit.