• Pixabay

Parkeren Rondweg: 'Meer ambtenaren op de fiets laten komen'

DE RONDE VENEN Bij de raadsvergadering op 21 maart stond het parkeren op de Rondweg op de agenda. Het college is met drie varianten gekomen namelijk een parkeergarage, een parkeerdek en uitbreiding en opknappen huidige parkeergelegenheid. Kosten rond een miljoen euro. Dit is de voorkeursvariant van het college.

De CU/SGP was van mening dat eigenlijk alle drie varianten niet hun voorkeur hadden en kwam met een amendement eveneens ondertekend door RVB en PvdA/GL waarin zij de voorkeur uitspreken voor variant 2a waarbij er 50 parkeerplaatsen bij het huidige parkeerterrein komen. Kosten rond de 0,3 miljoen euro. Volgens deze fractie worden de loopafstanden bij de andere varianten te groot en kun je met variant 2a een tussenoplossing bereiken en verder een integrale parkeervisie uit gaan werken.

Volgens Sandra Vreugdenhil, VVD, echter is de voorkeursvariant van het college een goede keuze omdat het eenvoudig is aan te leggen, de bestrating ook opnieuw wordt aangepakt en er een groen profiel ontstaat. ,,Dat betekent een opwaardering van de entree van Mijdrecht en we moeten hier niet langer mee wachten", vond Vreugdenhil. Wel vond zij dat de komende ontwikkelingen rond het Haitsmaplein elkaar niet moeten overlappen. Coos Brouwer, CDA, benadrukte dat eenrichtingsverkeer op het terrein van belang is en dat led-verlichting ook zou moeten worden meegenomen. D66 vroeg meer aandacht voor het stallen van fietsen op het Haitsmaplein. Daar moet een extra voorziening voor komen. Lijst 8 Kernen vond een grote metalen parkeergarage niet echt bij Mijdrecht passen en koos ook voor variant twee. Ernst Schreurs, PvdA/GL vond wel dat er een integrale ontwikkeling voor het centrum zou moeten komen en gaf de voorkeur aan een tijdelijke oplossing ook omdat de parkeerplaatsen dan dichter bij het centrum komen. De Seniorenpartij vond variant twee eveneens de beste oplossing maar RVB vroeg zich af of er geen mogelijkheden zijn om meer ambtenaren op de fiets te laten komen. Volgens wethouder Alberta Schuurs zijn juist de ondernemers met dit plan gekomen en is het moeilijk om alle nieuwe ontwikkelingen op elkaar af te stemmen maar wordt het parkeerterrein Haitsmaplein deze zomer al gerealiseerd waarbij ook het fietsenprobleem is meegenomen.