• Van links naar rechts: Rita Pouwer, Patricia Antonioli, Marïet van der Veen, Kelly Kesse en Lydia Post

    Caroline Ströer
  • Eigen foto

Petitie tegen fietspad Oude Spoorbaan bijna 1.000 keer getekend

DE RONDE VENEN De petitie tegen een fietspad op de Oude Spoorbaan is bijna duizend keer ondertekend. De handtekeningen zijn voor het overgrote deel afkomstig van inwoners van de gemeente.

"De petitie wordt verspreid onder alle raadsleden van de gemeente", meldt de actiegroep tegen het fietspad op de Oude Spoorbaan. "De gemeente wil ons iets geven, een stuk fietspad waar niet om gevraagd wordt, én ons iets
afnemen, een natuurpad dat veel mensen niet kwijt willen. Alle raadsleden van De Ronde Venen krijgen de komende week de petitie met alle handtekeningen aangeboden, zodat zij van de wensen van inwoners op de hoogte zijn." De actiegroep is al met diverse raadsleden in gesprek geweest om uit te leggen hoe het anders kan.
De afgelopen weken hebben ze niet stilgezeten en naar alternatieven gezocht. Er blijken veel fietspaden te zijn tussen Wilnis, Vinkeveen en Mijdrecht, maar er is veel achterstallig onderhoud en sommige paden worden als niet veilig ervaren. De actiegroep pleit ervoor alle aanwezige fietspaden onder de loep te nemen en te verbeteren. "Als dat grondig wordt aangepakt, zal blijken dat een fietspad over de Spoorbaan helemaal niet nodig is", meent de actiegroep.

KORTSTE ROUTE Omdat schooljeugd de kortste route neemt zal fietsen tussen Vinkeveen en Mijdrecht vooral via de Industrieweg en de Mijdrechtse Dwarsweg gebeuren. Ook inwoners die naar het zwembad of de sportschool gaan zullen niet om fietsen over de Spoorbaan. Het is daarom belangrijk dat die fietspaden goed bekeken worden, vindt de actiegroep. De route over de Industrieweg bijvoorbeeld, is veel gebruikt maar het fietspad is erg smal. Er liggen kansen voor de gemeente, omdat het bedrijventerrein opnieuw ingericht wordt. Een breder en veilig fietspad is dan meteen te realiseren.

Ook fietsen op andere plekken in de gemeente verdient aandacht, vindt de actiegroep. Fietsen op de Baambrugse Zuwe wordt niet als veilig en fijn ervaren omdat automobilisten daar te hard rijden. Onlangs werden daar nog twee fietsers aangereden. Woonwerkverkeer op de fiets richting Ouderkerk aan de Amstel is
over de Hoofdweg richting Waver onprettig en onveilig door de slechte staat van het fietspad. Zo zijn er meer knelpunten aan te wijzen.

GEMEENTE De actiegroep blijft in gesprek met de gemeente want er zijn veel mogelijkheden die door de actiegroep in een uitgebreide rapportage uiteengezet zijn. Zij gaat er vanuit dat er serieus naar wordt gekeken en hoopt dat de gemeente afziet van het fietspad op de Oude Spoorbaan.
Na het reces zal de actiegroep inspreken op de informatieronde van de gemeente.