• Raadslid Meindert Brunia aan het Abcouder Meer.

    D66

D66 wil otter in hele gemeente

DE RONDE VENEN Zoals deze krant eerder schreef zijn het afgelopen najaar sporen van de otter gevonden op het grondgebied van de gemeente De Ronde Venen. D66 ziet de
komst van de otter als een welkome versterking van de natuur en van de biodiversiteit in onze gemeente.

Fractievoorzitter Meindert Brunia (D66) zegt: "Ik hoop dat de otter zich dit nieuwe jaar verder verspreidt in de gemeente, bijvoorbeeld hier in het Abcouder Meer. Een mevrouw die toevallig passeerde toen deze foto werd genomen reageerde meteen enthousiast: een otter hier? Wat leuk!"

D66 heeft de afgelopen raadsvergadering dan ook een motie ingediend om het leefgebied van de otter te vergroten door versterking van de natuur en door betere verbindingen tussen de verschillende natuurgebieden. Brunia: Deze motie kreeg steun van PvdA/GL en de Seniorenpartij, maar jammer genoeg niet van de andere fracties. Er blijft dus genoeg om aan te werken in 2020."

MAATREGELEN Er is in De Ronde Venen al een begin gemaakt om kleine dieren via rasters te loodsen naar bruggen en duikers. In maart vorig jaar meldde de provincie Utrecht al dat er langs de provinciale weg N201 bij Vinkeveen maatregelen getroffen zijn, zodat onder andere otters en andere kleine dieren de weg veilig kunnen passeren. Lees ook: Otter kan N201 bij Vinkeveen veilig passeren.