• Van links naar rechts: Roger Fernhout, Jurrie van den Berg, Jacques van der Wilt en Marc van der Meer

    Caroline Ströer

Gemeente houdt zich niet aan afspraken rond Herenweg 112

VINKEVEEN Al ruim acht jaar voeren omwonenden van de Herenweg 112 in Vinkeveen strijd om hun belangen te waarborgen ten aanzien van de plannen tot nieuwe bebouwing op dat adres. Volgens omwonenden worden de afspraken die destijds gemaakt zijn niet nageleefd.

BRIEF In een brief van 10 september jongstleden aan de raadsleden wordt de situatie met betrekking tot Herenweg 112, binnenkort Máximalaan, toegelicht door omwonenden Roger Fernhout, Jacques van der Wilt, Marc van der Meer en Jurrie van den Berg. Na vele besprekingen met partijen die het plan nog steeds te volumineus en te hoog vonden, negen woningen en maximaal twaalf meter, is in 2015 een Omgevingsvergunning verleend door de gemeente. De Raad van State heeft in 2016 de gemaakte afspraken bekrachtigd en daarna bleef het drie jaar stil totdat OMB dit jaar begon met de bouw van de negen woningen. Nog voor de funderingen klaar waren begon OMB met het aanleggen van een beschoeiing die hen één meter meer ruimte gaf. Dit is nu door de gemeente gelegaliseerd door het afgeven van een vergunning.

LANDJEPIK Omwonenden stellen dat ook door een groter aantal vlonders toe te staan het laatste beetje groen verdwijnt. Roger Fernhout spreekt van 'landjepik'. "De projectontwikkelaar OMB, Ontwikkelingsmaatschappij Buitenveldert, bouwt buiten de lijntjes en het College gaat daar vooralsnog mee akkoord. Schoeiingen worden een meter opgeschoven. Het kavel wordt vergroot en het vaarwater verkleind. Het hele terrein wordt anderhalve meter naar het oosten verschoven met als consequentie dat woning F geen boot meer kan aanleggen. Ook worden de steigers veel groter dan is afgesproken. Toen dit is aangekaart bij de gemeente heeft OMB snel een vergunning aangevraagd waar het college mee akkoord is gegaan. De regels die zijn opgesteld door de Raad van State in samenspraak met omwonenden, gemeente en OMB moeten worden nageleefd."

IN DE STEEK GELATEN Jacques van der Wilt stelt dat omwonenden zich hadden neergelegd bij de afspraken maar zich nu in steek gelaten voelen. "Wij willen weten waarom er een aparte vergunning nodig is voor beschoeiing en vlonders. Er staat vermeld dat het realiseren van beschoeiing en steigers geen onderdeel uitmaakte van het projectbesluit maar er zit een plattegrond bij de omgevingsvergunning." Verder stelt Van der Wilt dat het hele eiland 1,40 meter is verschoven en dat de reden het riool zou zijn. Hij vraagt zich af of wethouder Rein Kroon zich de consequenties realiseert en of hij contact heeft opgenomen met omwonenden wat dus niet het geval is. "Door de wijziging in de Omgevingsvergunning kunnen mensen geen boot meer bij hun huis leggen wat tot burenruzies gaat leiden. Kortom: de bouwer doet waar hij zin in heeft en de wethouder vindt het goed. Waarom moeten burgers zich wel aan afspraken houden en de wethouder niet", aldus Van der Wilt.

Caroline Ströer