• Uitzicht vanaf de Rooms-Katholieke kerk in Vinkeveen

    Caroline Ströer

Meningen verdeeld over inrichting plassengebied Vinkeveen

VINKEVEEN Dat de plannen voor het plassengebied sterk onder de aandacht staan, bleek wel uit het aantal insprekers bij de commissievergadering op 11 september. Maar liefst zes insprekers uitten hun meningen en die waren sterk verdeeld. Wel of geen groter percentage bebouwing is de kerngedachte.

In maart 2018 is bij een bijeenkomst met stakeholders, eigenaren van legakkers en natuurverenigingen naar voren gekomen dat 20% bebouwing een acceptabel percentage wordt geacht. Na onderzoek is gebleken dat dit in verband met de opgelegde natuurcompensatie door de overheid niet haalbaar is omdat dit niet inpasbaar is en bovendien te duur wordt. Nu ligt er een voorstel om 12% bebouwing toe te staan in zone II en 10% in zone III.

Gerard Korthals sprak in namens Milieuvereniging De Groene Venen. Deze benadrukte dat de vereniging niet tegen recreatie is maar dat zeker in zone III bij Botshol en andere gebieden geen bebouwing moet worden toegestaan. "Het gebied moet interessant blijven qua natuurwaarden zoals natuurvriendelijke oevers, vissersbossen en dergelijke", aldus Korthals. Syto Goslinga, eigenaar van vier legakkers stelde dat er weinig onderhoud is uitgevoerd door de overheid, dat het gebied in stand wordt gehouden door de eigenaren van legakkers maar dat er dan wel wat tegenover moet staan qua toestaan van bebouwing en legde uit dat de kosten bij een percentage van 10% bebouwing te hoog worden. John Mommers, rentmeester van Vinkenrust, een natuurgebied van 17 ha vond dat het gebied rond Botshol minimaal bebouwd zou moeten worden. "De rust moet in dat gebied gewaarborgd blijven. Meer bebouwing leidt tot overlast. Er zou een status aparte voor het gebied moeten komen." Anton Burghard vroeg zich af hoe het met de handhaving qua natuurcompensatie gaat en vond dat mensen beloond worden voor illegaal gedrag. Pieter Kroon, PvdA/G|L, dacht dat het beter was om eerst alle afzonderlijke onderzoeken af te wachten voordat er nu een beslissing moet worden genomen. "Een tussenstap voordat het bestemmingsplan wordt afgerond is beter." Ton van Sligtenhorst, CU/SGP, vond een percentage van 10 en 12% best reëel maar vroeg zich wel af wat een compensatie van natuur als er 1823 blokhutten mogen worden bijgebouwd gaat kosten. "Als de kosten te hoog worden dan wordt er geen onderhoud meer gepleegd door eigenaren. Er zijn nog veel onduidelijkheden." Mijndert Brunia, D66, vond eveneens dat er sprake is van veel onduidelijkheden en dacht dat het belangrijk is om meteen te beginnen met de 2,8 ha natuurcompensatie. Ook Maarten van der Greft, Ronde Venen Belang, vroeg zich af hoe de natuurcompensatie in de praktijk werkt. "Moeten eigenaren zelf aan de slag of heeft de gemeente een leidende rol." Simone Borgstede, CDA, stelde dat natuurcompensatie ingewikkeld is en maakt zich zorgen om de 1823 extra woningen qua parkeergelegenheid. Volgens wethouder Alberta Schuurs is dit voorstel nodig om door te kunnen gaan met het bestemmingsplan en komt er een uitvoeringsplan natuur voorafgegaan door een informatienota.

Caroline Ströer