• Caroline Ströer

Nieuwe BI-zone in wording

MIJDRECHT Omdat de oude Verordening met betrekking tot de BI-zone, Bedrijveninvesteringszone, is afgelopen wil Stichting Koopcentrum Mijdrecht de verordening verlengen. De BI-zone is nu aangepast omdat het pand van de Rabobank ingevuld is met bedrijfjes die onder de sector dienstverlening vallen.

De Bi-zone is bedoeld om het centrum van Mijdrecht schoon, veilig en sfeervol te houden en als versterking van de duurzame economische vitaliteit en om het centrum leefbaar te houden. De BI-zone loopt in het winkelgebied vanaf de Rabobank tot aan de rotonde bij Dukaton. De gemeente stelt de verordening vast als basis voor de jaarlijkse heffing van de BIZ en het verstrekken van de subsidie. In 2010 zijn ondernemers die deel uitmaken van Stichting Koopcentrum Mijdrecht gestart met de BI-zone en hebben dus nu aangegeven dit te willen continueren voor de komende vijf jaar. Dit sluit aan bij de nieuwe ontwikkelingen die de laatste jaren in het centrum hebben plaatsgevonden zoals het zelfstandig worden van de markt, de verbouwing van winkelcentrum de Lindeboom en de bouw van het nieuwe winkelgedeelte Molenhof. De bedoeling is dat iedereen meebetaalt ook eigenaren van leegstaande panden. Een aantal categorieën is vrijgesteld van de heffing zoals opslag en distributiecentra en medische beroepen. Omdat nu alle ondernemers erbij betrokken zijn komt er financieel meer ruimte voor activiteiten zoals het aanbrengen van versieringen, evenementen en inzetten van bewaking. De nieuwe verordening is in samenspraak met het bestuur van Stichting Koopcentrum vastgesteld. Voorzitter Danielle van Scheppingen meldt dat het nog even geduurd heeft voordat de uiteindelijke BI-zone was vastgesteld. Dat had te maken met het feit dat er nu andere niet-commerciële bedrijfjes in het Rabo-pand gevestigd zijn, die dus uitgesloten worden van de heffing. Voordat de conceptverordening is vastgesteld en aan de raad is overlegd is er een draagvlakmeting gedaan door de Stichting. "De reacties waren veelal positief", zegt Van Scheppingen. Na vaststelling door de raad stuurt de gemeente een stemformulier naar elke ondernemer. De jaarlijkse heffing zal afhankelijk van de categorie 445 euro, 890 euro en 1415 euro bedragen met jaarlijks een verhoging van ongeveer een procent.

Caroline Ströer