• Voor de vergadering ontvangt burgemeester Divendal een initiatief raadsvoorstel voor de aanleg van 6,5 ha zonnepanelen.

    Caroline Ströer

'Risicovolle bruggen snel aanpakken'

DE RONDE VENEN Bij de raadsvergadering op 28 november stond het punt van de kunstwerken/bruggen op de agenda. De CU/SGP vindt het huidige voorstel onaanvaardbaar omdat er teveel risico zou ontstaan.

"Wij zijn als gemeente verantwoordelijk voor onze bruggen en zijn verplicht om die in goede staat te houden. In het huidige voorstel wordt een aantal bruggen pas in 2024 aangepakt. Wij maken ons zorgen omdat de financiële situatie in 2023/2024 niet rooskleurig zal zijn. Dat kan gevaar opleveren voor de veiligheid van de bruggen. Daarom hebben wij samen met Ronde Venen Belang een amendement ingediend om alle risicovolle bruggen zo snel mogelijk aan te pakken."

Ook René Bultena, RVB, vond het schokkend dat de aanpak van de risicovolle bruggen wordt opgeschoven. "Veiligheid heeft de grootste prioriteit. Dit is een absolute noodzaak."

Cees van Uden, D66, constateerde dat het om achterstallig onderhoud gaat dat eigenlijk al veel eerder in kaart gebracht had moeten worden.

Volgens de CU/SGP is er sprake van de kleur rood bij een aantal bruggen wat aangeeft dat de verwachting is dat er forse schade kan ontstaan. Maar Van Uden zag dit anders en vond geen acute noodzaak om het meteen aan te pakken.

Volgens Ernst Schreurs, PvdA/GL, gaat het om twee aparte zaken namelijk het plan en de financiering. Bij het voorstel van RVB zou ruim tien miljoen euro nodig zijn, aldus Schreurs. "Het lijkt ons niet verstandig om een jarenlange investering te doen."

Volgens wethouder Kiki Hagen kon er geen meerjarige dekking gevonden worden qua financiën.

LOOD IN BODEM Als tweede punt stond op de agenda van de raadsvergadering de aanpak van lood in de bodem. Volgens de raadsleden is de provincie medeverantwoordelijk en die zou moeten meebetalen.

Volgens Pieter Kroon, PvdA/GL, bestaat het gevaar dat als de gemeente aangeeft tevreden te zijn met wat de provincie tot nu toe heeft gedaan, de provincie ook niet meer gaat doen.

Mijndert Brunia, D66, constateerde dat het behoorlijk ingewikkeld en complex is en dat er onzekerheid bestaat over waar nu precies lood in de bodem zit en waar niet. "Ook is er onzekerheid over hoe ernstig het is en over de kosten. Wij willen wel alles aanpakken maar niet alles betalen." In een motie geeft de CU/SGP aan dat zij van mening is dat ook na 2021 het Rijk en de Provincie financieel aansprakelijk moeten blijven.

Wethouder Kiki Hagen stelde dat de provincie alleen bestuurlijk verantwoordelijk gesteld kan worden en niet juridisch. "Bovendien is de provincie van mening dat zij al voldoende gedaan hebben en wordt er na 2021 een samenwerking opgesteld met de provincie. Wij vinden het als college belangrijk om tot een gezamenlijke gebiedsgerichte aanpak te komen."

Caroline Ströer