• Pixabay

RVB over lokale belastingen: 'gelijke monniken, gelijke kappen'

DE RONDE VENEN In een voorstel aan de raad met betrekking tot het heffen van lokale belastingen komt het college met een aantal voorstellen. Ronde Venen Belang vindt dat het gelijkwaardiger moet worden.

Een voorstel is om bij rioolheffing de maximumwaarde bij garageboxen en bergingen om vrijstelling te verkrijgen te verlagen van 50.000 euro naar 30.000 euro. In een amendement stelt RVB voor om de maximumwaarde voor vrijstelling niet te verlagen. "De gemeente is verantwoordelijk voor de rioollozingen maar het Waterschap is verantwoordelijk voor oppervlaktelozingen. Waar ligt die grens nu eigenlijk?" Verder stelt het college voor om met ingang van het jaar 2020 in de belastingverordeningen een bovengrens te hanteren bij automatische incasso van 10.000 euro. Ook hiermee was RVB het niet eens en gaf aan in een amendement dat iedereen ongeacht haar of zijn financiële situatie recht heeft op gelijke behandeling in gelijke situaties. Dat geldt ook voor bedrijven en instellingen en daarom zou dat punt moeten vervallen. Qua woonschepen stelt het college voor om de heffing via de huidige verordening te blijven heffen en te onderzoeken of er een meer kostendekkend tarief gevonden kan worden. Ook hiervoor diende RVB een amendement in waarin gesteld werd dat er nu een groot verschil bestaat tussen een vergoeding voor een ligplaats in particulier water of in gemeentewater en dat er een ander tarief zou moeten komen voor deze ligplaatsen. "Een doorn in het oog is dat er geen toeristenbelasting wordt geheven voor water en land. Er zou gelijkheid moeten zijn", aldus René Bultena, RVB. Dit was ook de mening van Mijndert Brunia (D66) en de Seniorenpartij.