• Manon Ende.

    Aangeleverd door Manon Ende

Praten over echtscheiding

DE RONDE VENEN Als begeleider van een praatgroep voor kinderen van gescheiden ouders merkte Manon Ende dat kinderen ook graag met hun ouders over de scheiding willen praten en regelmatig met vragen zitten die ze niet durven te stellen. Speciaal hiervoor maakte Ende de gesprekskaartjes Goed Gesprek en Krachtvriendjes.

Rosanne Kok

Ende werkt twee dagen op een basisschool, is spelmaker en heeft daarnaast haar eigen coachingspraktijk. 'Ik heb heel veelzijdig werk', opent zij lachend het gesprek. 'Een van de onderdelen van mijn praktijk is de lotgenotengroep voor kinderen van gescheiden ouders. Op deze plek kunnen kinderen hun ervaringen verwerken en delen.' In deze groep was behoefte om niet alleen met elkaar over de scheiding willen praten, maar ook met hun ouders. 'De scheiding is vaak een heel beladen onderwerp', legt Ende uit. 'Kinderen zijn soms bang dat de ouder niet naar hen wil luisteren. Of ze willen graag dingen delen maar weten niet hoe ze dat moeten aanpakken.'

Dat bracht de spelmaker op een idee: de Gesprekskaartjes Goed Gesprek. 'Deze gesprekskaartjes nodigen uit tot het gesprek over herinneringen, gedachtes, gevoelens of veranderingen. Waar ik achter kwam is dat kinderen van gescheiden ouders bijna allemaal worstelen met dezelfde thema's; schuldgevoelens, het gevoel dat zij tussen de ouders moeten kiezen of het gevoel dat zij bij papa niet over mama mogen praten en vice versa. Dat soort thema's komt in de kaartjes terug.' Een tweede product werd Krachtvriendjes; een serie kaartjes die kan helpen om elkaar positieve boodschappen te geven.

EFFECTEN Ende ervaart dat de gesprekskaartjes helpen om kinderen en ouders beter met elkaar in contact te brengen en uit te nodigen tot gesprek. 'Het mooiste effect is al dat je je met een kaartje in de hand vaak zelfverzekerder voelt om de vraag te stellen', vervolgt zij. 'Daarnaast zijn allerlei werkvormen denkbaar. Ik doe een aantal suggesties, maar je bent vrij om zelf iets te verzinnen. Ik hoorde laatst ook van een gezin waarin de dochter niet over de scheiding wilde praten. Met de Goed Gesprek –kaartjes werd afgesproken om elke dag, op een vast moment een kaartje te trekken en tijd voor het gesprek te maken. Zo werd het beladen onderwerp tóch bespreekbaar. En dat is precies de bedoeling.' www.stoere-stappen.nl