• Het beeld Het Lam Gods in het Wilhelminaplantsoen.

    Caroline Ströer

Protest tegen verplaatsing beeld Wilhelminaplantsoen

MIJDRECHT Sinds de zestiger jaren staat het beeld Het Lam Gods in het Wilhelminaplantsoen in Mijdrecht. In het Kerkblad van de Janskerk van april stond in een artikel over de herinrichting van het kerkplein, dat het beeld verplaatst gaat worden naar dat plein. Omwonenden van het plantsoen zijn er niet blij mee.

,,Dat beeld hoort hier gewoon. Wij begrijpen niet waarom dat beeld nu opeens verplaatst moet worden. Het pleintje bij de Janskerk is een klein pleintje. Hier staat het beeld in het zicht precies tussen drie kerken in: de Janskerk, de Rank en de Christelijke Gereformeerde kerk", aldus een omwonende. In mails die door de betreffende ambtenaar van Cultuurhistorie zijn gestuurd, wordt aangegeven dat er nog niets beslist is maar dat het wel een goede optie zou zijn om het beeld te verplaatsen. ,,Toch is het ook weer niet onlogisch om het in de buurt van de Janskerk te zetten vanwege de symboliek die bij het Lam Gods hoort en het heeft een binding met Sint Jan dus ook met de Janskerk'. De gemeente gaat graag het gesprek aan met omwonenden die bezwaar hebben. Ton van Sligtenhorst, CU/SGP, heeft vragen gesteld. ,,Wie heeft het initiatief genomen voor deze verplaatsing? Wat is de motivatie voor verplaatsing?" Wiesje Dijkxhoorn van de Historische Vereniging geeft in een mail aan dat bewoners van de Raadhuislaan en van de Julianalaan met ontsteltenis kennis hebben genomen van de plannen. Kerkrentmeester Erik de Ruiter zegt dat er bijeenkomsten zijn geweest met projectontwikkelaars, gemeente en kerkbestuur over de herinrichting van het Kerkplein. Alle partijen zijn het erover eens en er zijn officiële handtekeningen gezet dat het beeld verplaatst wordt naar het kerkpleintje. Er komt daar een zitelement met in het midden dan het beeld. Dat zal rond oktober gerealiseerd worden."

Caroline Ströer