• Wethouder Alberta Schuurs bij bushalte aan de Rondweg in Mijdrecht

    Caroline Ströer

Raad De Ronde Venen bespreekt plannen OV

DE RONDE VENEN De kwestie rond het Openbaar Vervoer loopt al een aantal jaren en het blijft een aandachtspunt voor zowel college als de raad. Het college wil in ieder geval goed voorbereid zijn op de komende concessie in 2023 waarbij zowel de lange termijn als de korte termijn aan bod komen.

Caroline Ströer

Wethouder Alberta Schuurs geeft aan dat in het coalitieakkoord al is afgesproken dat het openbaar vervoer niet uitsluitend een kwestie van het college is maar dat de hele raad er bij betrokken wordt. In het najaar van 2018 is al een aantal punten besproken zoals de scholierenbus naar Gouda. De provincie wilde met die verbinding stoppen maar dit zou een extra kostenpost betekenen voor ouders. ,,Wij hebben dit punt aangekaart bij de provincie en nu blijft de bus nog dit schooljaar rijden", meldt de wethouder. Ook rijden er nu kleine bussen door Mijdrecht. De M1 maakt een rondje door Mijdrecht en de M2 die sinds december 2017 is ingezet, vertrekt vanaf het Industrieterrein en rijdt naar de Maricken. Ook de nachtbus die alleen op zaterdag ingezet werd, rijdt sinds december 2018 nu ook op vrijdag. Verder is er een extra stopplaats gekomen op de Groenlandsekade. Op 13 februari volgt een informatieavond met de hele raad waarbij zowel de lange termijn als de korte termijnplannen besproken worden. Qua lange termijn gaat het er dan om hoe snel men nu naar Amsterdam, Utrecht en Schiphol kan komen en of dat voor verbetering vatbaar is. Lijn 126 naar Amsterdam-Zuidoost telt nu een groter aantal reizigers. Het tweede punt zijn eventuele kleine bussen op afroep. Er is nu een proef gaande in Woerden. Voor de korte termijn gaat het dan om kleinere bussen of bussen buiten de spitsuren op de Padmosweg waar nu al op zaterdag een kleine bus naar Woerden rijdt en de Kannelaan en of toch niet de mogelijkheid bestaat dat lijn 120 ook stopt bij station Abcoude.