• Cavit (Wikipedia)

BVVL: 'Hoog tijd om knopen door te hakken'

VINKEVEEN Al jaren zijn vele eigenaren, huurders en gebruikers van de Vinkeveense legakkers verenigd in de BelangenVereniging Vinkeveense Legakkers (BVVL). De vereniging werd opgericht toen in 2011 voor het eerst sprake was van een nieuw bestemmingsplan.
Vinkeveense Plassen, waarin nieuwe voorwaarden gesteld gingen worden aan wat er wel en wat er niet mag op de legakkers.
Negentig procent van de legakkers in de Vinkeveense Plassen is in particuliere handen. In de loop der jaren gingen de eigenaren hun kleine kist van 1x1x2 meter, uitbouwen naar een wat comfortabeler blokhut. Weliswaar illegaal, maar er werd niet gehandhaafd en zo kon het gebeuren dat in korte tijd er steeds meer blokhutten verrezen. Leden vragen het bestuur van de vereniging: "Hoelang duurt het nog voor het nieuwe bestemmingplan er is?" Al vele malen verschoven naar 2017, 2018, 2019, 2020, nu 2021.

"Er zijn legakkereigenaren die hun eigen ding doen op hun eigen legakker. Niet goed te praten, maar wel begrijpelijk", aldus het bestuur van BVVL. "Gelukkig is er een veel grotere groep die zich wél netjes aan de regels wil houden maar die -begrijpelijk- wel steeds ongeduldiger begint te worden. Er moet voorkomen worden dat zij het geloof in het democratische proces verliezen."
De geschiedenis heeft bewezen dat het toestaan van recreatie de beste garantie is voor een goed onderhoud aan de legakkers, aldus BVVL. "De stukken die (vóór de veiling) in handen van de overheid waren, hadden een zeer slechte staat door gebrek aan onderhoud en meerdere legakkers zijn geheel onder water verdwenen. De legakkers zijn dus niet uit luxe geveild maar uit noodzaak omdat de overheid er zelf niet goed voor zorgde. Particuliere eigenaren zorgen er wel goed voor maar dan willen ze natuurlijk wel kunnen recreëren. Zij hebben al de zorg om een dure beschoeiing te maken, die essentieel is om de legakker boven water te houden."
In de 'Toekomstvisie 2012' is beschreven hoe dit unieke recreatiegebied beter benut kan worden en hoe dat zou moeten gebeuren, met oog voor de recreant én met oog voor de natuur. Een balans hierin is belangrijk en daar wordt rekening mee gehouden door alle partijen. BVVL: "Inmiddels zijn we negen jaar en ruim een half miljoen euro verder en nóg ligt er geen concept-ontwerpbestemmingsplan. Wat is er loos? Ja, het is een complex proces. Ja, allerlei tegenstrijdige belangen spelen, maar zoals de voormalig wethouder David Moolenburgh in februari 2018 in de gemeenteraad zei tijdens de behandeling van de 'Richtinggevende keuzes': 'dit is de weg die we opgaan, veel anders zal het niet worden!' En de gemeenteraad ging akkoord met die notitie. In september 2019 werden de bouwcriteria behandeld, een onderdeel van het nieuwe bestemmingsplan en belangrijk voor alle legakkereigenaren. Wie schetst onze verbazing tijdens de inspraakrondes en bij de discussie van de politieke partijen: er worden oude argumenten opnieuw gebracht, stations waarvan wij dachten dat ze al lang gepasseerd waren worden door insprekers weer eens aangehaald. Veel aandacht voor (gecreëerde) natuur, weinig aandacht voor de inhoudelijke bouwcriteria; de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 11 september 2019 vindt dat ze eerst weer wat onderzoeken moeten afwachten en schorten voorliggend voorstel op", aldus het bestuur van BVVL.

"Maar we kunnen toch niet aan de gang blijven om wéér onderzoeken af te wachten, zo komen we nooit tot besluiten. Een democratisch proces moet er zijn, maar we willen ook heel graag dat het bestuur van deze gemeente en de gemeenteraad besluiten neemt, en wel zo snel mogelijk. Want intussen lijken er toch steeds weer een paar blokhutten bij te komen. En, wees eerlijk, na zoveel jaren is er écht geen weg meer terug."
De BVVL-leden zijn niet op zoek naar een verdienmodel, maar naar een recreatieplek waar ze op een legale manier een beschoeiing mogen maken die hard nodig is om de cultuurhistorische legakkers te behouden. "Kom op college," besluit het bestuur, "gun ons die recreatieplek en zorg dat we vóór het nieuwe zomerseizoen weten wat de bouwcriteria worden en dat daarna het bestemmingsplan zo snel mogelijk rondkomt."
Het Bestuur van de BVVL spreekt namens alle 634 leden,