• Google maps

Reparatie verzakking fietspad N212 in Wilnis duurt tot eind juni

WILNIS Aannemer Boonzaaijer voert van vrijdag 24 mei tot uiterlijk eind juni werkzaamheden uit aan het fietspad van de Ingenieur Enschedeweg (N212) in opdracht van de provincie Utrecht. Het gaat om het herstellen van de verzakking ter hoogte van de Ringvaart in Wilnis.

Tijdens de werkzaamheden is er gedurende de eerste twee weken een korte omleidingsroute voor fietsers. Daarna kan het autoverkeer gedurende twee weken enige hinder ondervinden.

WERKZAAMHEDEN De werkzaamheden bestaan uit het opbreken van het asfalt- en tegelpad, graaf- en grondwerkzaamheden, plaatsen van damwanden aan de fietspadzijde en aanbrengen van nieuwe verharding. Na twee weken worden ook aan de andere kant van de weg (westzijde) damwanden geplaatst in het talud. Op die manier ontstaat er weer een stabiele situatie van de ondergrond.

BEREIKBAARHEID Tijdens de werkzaamheden aan het fietspad (circa 14 dagen) worden de fietsers omgeleid door Wilnis. Het gaat hierbij om een beperkte omrijtijd. Tijdens de werkzaamheden aan de westzijde van de weg is er gedurende circa 14 dagen een halve rijbaanafzetting. Het autoverkeer wordt met tijdelijke verkeerslichten beurtelings langs het werk geleid.
Alle panden blijven bereikbaar en bij calamiteiten krijgen de nood- en hulpdiensten altijd een snelle doorgang.

Bij alle wegwerkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden roet in het eten gooien waardoor de planning iets naar achteren verschuift.

Op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan de provinciale wegen in Utrecht kan door op Twitter @werkaandewegutr te volgen.