• Eigen foto
  • Eigen foto

Samenwerken om armoede in De Ronde Venen op te lossen

DE RONDE VENEN "Wij willen graag dat zo veel mogelijk inwoners meedoen in onze samenleving. Financiële problemen belemmeren maatschappelijke deelname. Nu we een half jaar aan de slag zijn, zien we mooie eerste resultaten van de actiegroepen die inwoners ondersteunen die leven in armoede." Dat zei wethouder Alberta Schuurs vorige week tijdens de armoedeconferentie georganiseerd bij het Jongerenwerk en de Leerwerkplaats in Mijdrecht. Er waren meer dan veertig deelnemers, met name professionals die dagelijks werken met inwoners die leven in armoede. Door samen te werken ontstaat één gezamenlijke aanpak om armoede op te lossen.

De professionals en organisaties hebben al veel acties opgezet. Zo organiseert de actiegroep 'preventie en kinderen' een wedstrijd 'Watch the budget' ('Let op het budget'). In deze wedstrijd moeten jongeren drie dagen met weinig geld rondkomen. Ze moeten opdrachten uitvoeren met dat geld. De jongeren maken een vlog over hun ervaringen en kunnen een prijs winnen.
De actiegroep 'vroegtijdig signaleren' heeft een signalenkaart gemaakt. Door deze kaart kunnen medewerkers van organisaties eerder zien of een inwoner in armoede leeft. De signalenkaart is gemaakt met ervaringsdeskundigen en professionals.
De actiegroep 'vergroten van bereik en gebruik' heeft een digitale zoekmachine gemaakt. Na het intoetsen van de persoonlijke situatie laat de machine zien welke hulpmiddelen er zijn voor die situatie en bij welke organisaties de zoeker terecht kan. Dit kan bijvoorbeeld voor vragen over geldzaken. De zoekmachine is nu nog bedoeld voor professionals. Later kunnen ook inwoners de zoekmachine gebruiken.
De actiegroep 'werkwijze en regelingen' heeft de taal van brieven en formulieren herschreven in taal die makkelijker te begrijpen is. Ook werkt de actiegroep aan het makkelijker maken van regelingen en werkwijzen.
De actiegroep 'communicatie en bewustwording' laat het werkelijke gezicht van armoede zien. Ervaringsdeskundigen vertellen hun persoonlijke verhaal in filmpjes. Hierdoor komen inwoners van De Ronde Venen meer te weten over armoede en financiële problemen.

Sommige groepen inwoners lopen meer risico op armoede
Het gaat om werkende armen, zzp'ers, kinderen die opgroeien in armoede en alleenstaanden. Dat blijkt uit cijfers over deze groepen. De cijfers werden ook tijdens de armoedeconferentie gepresenteerd. De armoedemonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft geholpen in beeld te krijgen welke groepen inwoners met gering inkomen moeten rondkomen. Deze groepen krijgen extra aandacht in de armoedeaanpak. Er worden in de toekomst nog meer acties ondernomen om armoede aan te pakken. In het najaar wordt een communicatiecampagne gehouden. In december wordt de volgende conferentie georganiseerd.

Wie moeite heeft om rond te komen of vragen heeft over geld, kan terecht bij één van de Servicepunten.