Spelenderwijs weerbaar worden

DE RONDE VENEN     Om kinderen op jonge leeftijd te leren op een goede manier voor zichzelf op te komen en voldoende zelfvertrouwen te hebben om iets te zeggen in een groep, biedt gemeente De Ronde Venen de Sta Sterk Training voor kinderen uit groep 2 en 3. 'Juist voor kinderen in die leeftijd kan een steuntje in de rug hen helpen beter weerbaar te zijn,' stelt trainer Astrid Millenaar.

Rosanne Kok

Zij geeft de Sta Sterk training samen met Mirelle Valentijn. 'In de training bieden we kleuters spelenderwijs handvatten om sociaal beter weerbaar te zijn', legt Millenaar uit. 'De training is zowel bedoeld voor kinderen die wat stiller of meer teruggetrokken zijn, als voor kinderen die snel in een conflict raken of juist snel boos zijn of angstig. Samen spelen lijkt heel eenvoudig, maar daar komt echt wel wat bij kijken. Omdat de kinderen hier in een nieuwe groep terechtkomen, kunnen ze ook nieuwe ervaringen opdoen.'

 

De Sta Sterk training wordt gegeven in een lokaal van basisschool De Eendracht in Mijdrecht, maar kinderen uit heel De Ronde Venen kunnen zich aanmelden. 'De training vindt plaats tijdens schooltijd; op donderdagen van 9.00 tot 10.30 uur. Dat vraagt wel een logistieke planning van ouders, maar het is een bewuste keuze omdat kinderen van deze leeftijd na schooltijd zo vermoeid zijn dat ze niet meer tot leren komen.'

 

Iedere bijeenkomst start in de kring, net als in de klas op school. 'We werken met een methodiek van Tom en Roos. Dat zijn twee voorbeeldkinderen die samen van alles meemaken. Dat gaat lang niet altijd goed. We doen korte rollenspellen waarbij ze de rol van Tom of de rol van Roos kunnen naspelen. Zo kunnen ze ervaren hoe iets niet moet maar ook hoe iets anders kan. Daarnaast spelen we spelletjes en gebruiken we creatieve werkvormen.'

 

De trainers hechten veel waarde aan het contact met ouders en organiseren naast de trainingsbijeenkomsten voor de kinderen ook twee avonden voor de ouders. 'Een goede verbinding met thuis is essentieel', vervolgt de trainer. Kinderen van deze leeftijd hebben veel steun en aanmoediging nodig. Vaardigheden als rustig ademhalen, stevig staan en op een sterke manier reageren heb je niet zomaar onder de knie. Daarvan is het essentieel dat dit ook thuis geoefend wordt.'

 

Of de kinderen uit de groepen 2 en 3 niet veel te jong zijn voor zo'n training? Millenaar vindt van niet. 'Peuters en kinderen uit groep 1 zijn inderdaad te jong', zegt zij. 'Die zijn op zichzelf gericht en spelen meer naast elkaar dan met elkaar. 'Vanaf groep 2 wordt er meer van kinderen verwacht en worden de sociale situaties die lastig voor hen zijn, beter zichtbaar. Ook op jonge leeftijd kan er al faalangst aanwezig zijn en dan is een steuntje in de rug nodig om sterker en weerbaarder te worden.'

 

De start van de Sta Sterk training is op donderdag 8 maart. Er is ruimte voor acht kinderen. Ouders betalen een eigen bijdrage van vijftig euro. De overige kosten worden vergoed door gemeente De Ronde Venen. Meer informatie is te vinden op www.cjgderondevenen.nl/sta-sterk-training-voor-het-jonge-kind