• Stichting Samen Sterk
  • Stichting Samen Sterk

Stichting Samen Sterk voor Kinderen krijgt video cadeau

DE RONDE VENEN Afgelopen donderdag 1 november lanceerde Stichting Samen Sterk voor Kinderen de video over de preventieve groepstrainingen, die zij bieden aan kinderen in de basisschoolleeftijd. 1 november is niet zomaar een dag, het was thanksgiving day, een belangrijke Amerikaanse nationale feestdag. Traditioneel gezien is dit de dag waarop dank wordt gezegd voor de oogst en voor allerlei andere goede dingen. Deze dag wilde de Stichting vooral René Hoogterp bedanken die deze video aan de stichting schonk, na het realiseren van de beursvloermatch, een video impressie van het 5-jarig jubileumfeest afgelopen voorjaar.

"Ik ben niet zo snel stil te krijgen" verteld Mirelle Valentijn, bestuurslid van de Stichting, "maar van dit grote cadeau was ik echt even stil. Het betekent heel veel voor ons om met communicatie middelen die passen in deze tijd, informatie te kunnen verstrekken over het belang van preventieve groepstrainingen en onze werkwijze".

René heeft een half jaar belangeloos gewerkt aan de video. Er zijn opnames gemaakt tijdens de verschillende groepstrainingen en kinderen hebben interviews gegeven. Ook bij de jongste doelgroep 5-7 jaar is gefilmd tijdens de sta sterk training. De camera vonden ze reuze interessant en omdat ze in de les daarvoor hadden geoefend met een praatje maken, mochten ze René allemaal vragen stellen voorafgaand aan de opnames. Natuurlijk wilde ze allemaal ook even door de camera kijken. 

Ouders wilden meewerken aan de video, om andere ouders te informeren over de manier waarop je als ouder betrokken wordt bij de training en hoe fijn het is om samen met je kind en de trainers te werken aan zelfvertrouwen en weerbaarheid. Tot slot hebben Alberta Schuurs wethouder en Sharon Blijleve beleidsmedewerker onderwijs & jeugd ook een bijdrage geleverd.

De stichting is heel dankbaar. "Wij willen niet volledig afhankelijk zijn van de gemeente. Door de steun die we krijgen vanuit het bedrijfsleven, kunnen stichtingen als de onze bestaan en zich verder ontwikkelen" verteld bestuurslid Astrid Millenaar.

René Hoogterp van Roadworks verteld over zijn cadeau aan de stichting: "Zelf ben ik geboren en getogen in De Ronde Venen, maar onze projecten vinden voornamelijk buiten de gemeentegrenzen plaats. Daarom is het mooi om nu écht een lokaal initiatief te ondersteunen. In combinatie met het geweldige enthousiasme van zowel Mirelle als Astrid, om de doelgroep sterker in hun schoenen te laten staan, vonden we het een heel mooi project, om als team ons steentje aan bij te dragen."

Het eerste contact tussen René en de Stichting werd gelegd op de beursvloer, een initiatief van De Ronde Veense Uitdaging. De Uitdaging zorgt voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het lokale bedrijfsleven. Zij bemiddelen in vraag en aanbod van Materialen (meubels, spullen), Menskracht (kennis, extra handen, creativiteit) en Middelen (geld). Zij stimuleren bedrijven om maatschappelijk betrokken ondernemerschap te tonen in concrete acties en daarmee de leefbaarheid in de lokale samenleving te ondersteunen.

Ook dit schooljaar is er weer een aanbod groepstrainingen sociale vaardigheden en weerbaarheid voor basisschoolleerlingen verzorgd door verschillende aanbieders. In november gaat de Sta Sterk training van start voor kinderen uit groep 5 t/m 8. De trainingen worden gegeven op dinsdagmiddag. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.cjgderondevenen.nl/weerbaarheidstrainingen of www.ssvk.nl.