• Caroline Ströer

Supermarkt in de Maricken

MIJDRECHT Door zijn buren werd Johann Grünbauer, bezorgde inwoner, op de informatieavond over de toekomst van Maricken attent gemaakt. Het probleem van wel of niet ontsluiting van de Veenman in Wilnis is volgens Grünbauer een punt wat ieders aandacht opeist maar volgens Grünbauer is een ander punt eigenlijk net zo belangrijk namelijk een supermarkt in eigen gebied.

Grünbauer vindt het onbegrijpelijk dat er in de nieuwe wijk Maricken geen enkele voorziening komt om de dagelijkse boodschappen te doen. Hij denkt daarbij aan een tijdelijke supermarkt met eventueel nog wat andere winkels en een speelplaats. 'Als die wijk klaar is betekent dat een toename van het aantal verkeersbewegingen en dat moet je bij de bron aanpakken. Nu gaan de nieuwe bewoners of boodschappen doen bij de Jumbo in Wilnis of naar Mijdrecht. In een beleidsnota uit 2013 staat dat de winkelcentra in de kernen niet versnipperd moeten worden maar Wilnis heeft geen winkelcentrum en is bovendien al versnipperd. In de beleidsnota staat dat de gemeente het bestaande winkelaanbod wil versterken in Wilnis en de bereikbaarheid van het winkelcentrum en Wilnis vanuit de Maricken verbeteren maar dat houdt dus in parkeerdruk. Er is destijds een idee gelanceerd om een winkelcentrum te creëren op het parkeerterrein bij CSW. Het zou onderzocht moeten worden in hoeverre dit haalbaar is en dan zouden de winkels aan de Joostenlaan daar naar toe kunnen verhuizen. Maar in ieder geval moet er een supermarkt in de Maricken komen omdat de Jumbo een lapmiddel blijft en als inwoners in het dorp Wilnis gaan winkelen of bij de Jumbo krijg je problemen met het parkeren evenals dat nu ook al het geval is in Mijdrecht en Vinkeveen. De bestaande winkelcentra in Mijdrecht en Vinkeveen zijn al aan hun taks. De 'voorlopige' supermarkt kan dan later gesloopt worden voor het bouwen van woningen', meldt Grünbauer.