• Waternet
  • De omvaarroute door de tijdelijke dam in de Heinoomsvaart.

    Waternet

Tijdelijke damwand moet Vinkeveense Plassen beschermen tegen brak water door droogte


VINKEVEEN Waternet plaatst maandag 15 juli namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een tijdelijke damwand in de Heinoomsvaart in Woerdense Verlaat. De dam houdt brak water met teveel fosfaat tegen, dat door een tekort aan regenwater oprukt richting de Vinkeveense Plassen. Ook andere gebieden - waaronder landbouwgebieden, natuurgebied Demmerik, het Natura2000gebied polder Westveen en de Nieuwkoopse Plassen - hebben profijt van de damwand.

ZOMERDROOGTE Door zon, wind en hogere temperaturen verdampt het water in de Vinkeveense Plassen snel. Dit gebeurt ook in de polders die eromheen liggen. Dit zorgt ervoor dat het gebied meer water nodig heeft. Hierdoor stroomt brak grondwater met teveel fosfaat uit polder Groot Mijdrecht richting de kwetsbare gebieden. Brak water zit tussen zoet en zout in en is slecht voor de landbouw, vissen en (water)planten. Om schade te voorkomen plaatst Waternet tijdelijk een damwand.

KERING VAN STAAL EN KLEI De tijdelijke damwand komt in de Heinoomsvaart in Woerdense Verlaat. Het plaatsen van de stalen wand begint maandag 15 juli en zal een aantal dagen duren. Er wordt ook een pomp bij geplaatst die het brakke water verder terug pompt, de Kromme Mijdrecht af. De damwand zal blijven liggen zolang er te weinig regen valt om de verdamping in polders en plassen aan te vullen.

OMVAREN Vanwege de damwand kunnen bootjes vanaf maandag 15 juli 2019 niet meer door de Heinoomsvaart richting Vinkeveense Plassen.

Kleine sloepjes kunnen naar de Vinkeveense Plassen omvaren via de Pondskoekersluis, Kerkvaart en Mijdrecht. Ze moeten rekening houden met een omvaartijd van 2 uur. Grotere boten moeten omvaren via Uithoorn, Amsterdam, Weespertrekvaart en de Vecht. Ze moeten rekening houden met een omvaartijd van 4 uur.

In de app Vaarwater komt de omvaarroute te staan. Ook komen er verkeersborden op de route.

2020: PERMANENTE MAATREGEL In 2015 en 2018 heeft Waternet op deze plek ook een dam geplaatst. De maatregel heeft toen goed geholpen tegen de verspreiding van brak water. Het waterschap is bezig met een permanente maatregel om het brakke water tegen te houden. "We verwachten dat deze maatregel volgend jaar vóór het droge seizoen in werking is. Dan hoeven we de tijdelijke damwand niet meer te plaatsen, en hoeven bootbezitters ook niet meer om te varen", aldus Waternet.