• Het clubgebouw van CSW in Wilnis

    Caroline Ströer

Raad ontevreden over herijkingsrapport sportaccommodaties

DE RONDE VENEN Het punt van de herijking van de sportaccommodaties dat op de agenda stond van de commissievergadering Algemene Bestuurlijke Zaken op 4 december bracht nogal wat beroering teweeg mede omdat de raadsleden van mening waren dat het voorliggende voorstel onvoldoende uitgewerkt is.

Simone Borgstede, CDA, was wel positief over het voorstel omdat er een pilot wordt genoemd met ledverlichting bij CSW, kosten 34.000 euro. "Is het mogelijk dat er ook zo'n pilot plaatsvindt bij sportvereniging Hertha?" René Bultena, RVB, constateerde dat zeker 40% van de leden van de Abcouder Sportverenigingen uit Amsterdam komt. Hij vroeg zich af of het geen idee is om met die gemeente te gaan praten over een eventuele bijdrage.

LEEFSTIJL Volgens Lijst 8 Kernen moet herijking veel breder ingezet worden en moet daar ook een gezonde voeding en leefstijl bij gepromoot worden. De CU/SGP was verbaasd over een bijgevoegd tabelletje omdat dit niet veel duidelijkheid biedt. "De verenigingen hebben aangegeven dat het hun niets uitmaakt of zij op een TPE-onderlaag moeten sporten of op rubbergranulaat." (TPE staat voor Thermo Plastisch Elastomeer, een rubbergranulaat op basis van thermoplastisch-elastomeren en daardoor recylebaar, red.)

KOSTEN VERLAGEN Volgens wethouder Rein Kroon wordt er nu gekeken naar een mogelijkheid om de kosten te verlagen zowel voor de gemeente als de verenigingen. Volgens hem is het een toekomstige uitdaging om de verenigingen overeind te houden. De wethouder is blij met het Nationale Sportakkoord. De PvdA/GL wilde weten waarom de verenigingen niet zelf kunnen beslissen of zij een TPE-ondergrond willen hebben of niet. "De kosten wegen niet op tegen de effecten." Maar volgens wethouder Kroon wordt dit weer tegengesproken in een ander artikel en betaalt de gemeente de meerwaarde. De VVD was van mening dat er eerst gesproken moet worden over de condities van het Nationaal Sportakkoord.

ARGON In een reactie zegt Ton Goedemoed van Argon, dat de vereniging al aan haar top zit qua financiële mogelijkheid. "De kleedkamers hebben wij geschilderd maar dat is niet voldoende. Wij wachten maar af."

Het echt vijf voor twaalf

Wat de invulling met TPE betreft, zegt Goedemoed dat Argon daar voorstander van is omdat de club tegenstander is van chemisch afval dat bij rubbergranulaat wordt gebruikt. "De velden zijn eigendom van de gemeente. De gebouwen zijn ons eigendom. In eerste instantie was er een regeling van 2/3 voor verenigingen en 1/3 gemeente maar dat is later veranderd in het omgekeerde. Maar ondanks dat is het echt vijf voor twaalf", zegt Goedemoed.

CSW Voorzitter Marcel Schaaf van CSW geeft aan dat zij met dezelfde problemen zitten als Argon. "Er moet echt iets gebeuren met de gebouwen. Wij hopen dat in relatief korte tijd daar iets aan gedaan wordt", aldus Schaaf. Hij gaf verder aan dat ook CSW een kunstgrasveld heeft dat vervangen is door TPE. De meerkosten daarvan worden door de gemeente betaald. Schaaf benadrukt het belang van de vrijwilligers. "Ze staan toch maar altijd klaar."

Caroline Ströer