• De bocht bij restaurant Liefkenshoek gaat verdwijnen.

    Caroline Ströer

Bocht N201 bij Hofland wordt gestrekt

DE RONDE VENEN Bij de vorige informatieve gesprekken over de aanpak van de N201 kwam een aantal varianten naar voren. Dit keer op 27 en 28 november waren de plannen wat meer uitgewerkt en konden inwoners weer van gedachten wisselen.

In Mijdrecht is de voornaamste wijziging het strekken van de bocht bij Hofland. "Voor alle betrokkenen is het strekken van de bocht beter omdat je het vrachtverkeer dan kwijt bent en dus minder overlast hebt qua geluid en luchtvervuiling. Wat de overlast van geluid betreft komt er nog een onderzoek. Mocht dit boven de norm zijn dan is een mogelijkheid het aanplanten van lisdodden", vertelde Arie Vijfhuizen van de provincie. Ook is er nu een aanpassing gedaan zodat de weg niet meer over de gronden van aanpalende bedrijven zoals Kokido, Fronik en Hettinga loopt, maar erlangs. "Verder kwam duidelijk naar voren dat omwonenden de voorkeur geven aan twee ontsluitingen van de N201 namelijk in het verlengde van Hofland en het verlengde van de Veenweg", aldus Vijfhuizen. Met betrekking tot de N201 op het grondgebied van Vinkeveen zijn er nog steeds twee varianten voor een verdiepte ligging. De opritten worden in ieder geval verlengd en keren op de weg wordt voor vrachtwagens onmogelijk gemaakt. Bij de Demmerikse brug zijn er twee opties. Er komt een smallere brug met ernaast een losse fietsbrug. Een extra oplossing zou dan zijn om de openingstijden aan te passen om files te vermijden. Bij de kruising N201/N212 komt een fietstunnel bij de verkeerslichten. Er wordt een bypass aangelegd van Mijdrecht naar Wilnis zodat rechts afslaand verkeer daar niet meer hoeft te wachten.

Caroline Ströer