• ANP Foto

'Fantastisch nieuws dat snelheidsverhoging A2 niet door gaat'

DE RONDE VENEN Het groot onderhoud aan de A2 tussen Holendrecht en de Leidse Rijntunnel van Rijkswaterstaat (RWS) zit momenteel in de laatste fase. Met stiller asfalt op de A2 zag minister Cora van Nieuwenhuizen ruimte om de snelheid op de A2 ook overdag naar 130 km/uur te verhogen maar dat gaat voorlopig niet door. De voorgenomen verhoging naar 130 kan niet doorgaan nu de Raad van State het stikstofbeleid van de overheid heeft afgekeurd. Wethouder Kiki Hagen van de gemeente De Ronde Venen noemt het fantastisch nieuws dat de snelheidsverhoging niet doorgaat. "De Ronde Venen heeft altijd gezegd dat de snelheidsverhoging meer nadelen dan voordelen heeft. Volksgezondheid, natuur en klimaat gaan wat ons betreft vóór een paar minuten tijdswinst. De uitspraak komt ook op een zeer gewenst moment. We waren hard op weg met een lobby richting Provinciale Staten en het Rijk om deze snelheidsverhoging overdag te voorkomen. Provinciale Staten heeft inmiddels een motie aangenomen die in lijn ligt met onze wens. Ik hoop uiteraard dat de
snelheidsverhoging ook in de toekomst niet doorgaat. Er speelt meer dan alleen de stikstofproblematiek. Het is wat ons betreft geen gewenste ontwikkeling. Het past niet bij waar wij ons voor inzetten", aldus wethouder Hagen.
Dit dossier speelt al sinds 2012. De A2 was toen verbreed onder de voorwaarde dat de snelheid van 120 km/uur naar 100 km/uur ging. Nog datzelfde jaar besloot minister Schultz om de snelheid op het traject Maarssen - Vinkeveen 's nachts te verhogen naar 130 km/uur. De verbazing in de gemeente De Ronde Venen was groot. Dat was niet de afspraak. De verbreding was toch voor een betere doorstroming? Samen met de gemeente Stichtse Vecht maakte de gemeente De Ronde Venen bezwaar tegen deze eerste stap. Wat volgt is een traject van stapje voor stapje de snelheid verhogen. De Ronde Venen heeft zich tegen elke stap verweerd. In de nacht mag er nu op dit traject 130 km/uur worden gereden. De snelheidsverhoging overdag zou de volgende stap zijn.

Om het bericht over het stikstofbeleid te lezen klik hier.