• Caroline Ströer

Geen slagboom: risicovolle brug

DE RONDE VENEN Bij de informatieronde op dinsdag 5 november werd gesproken over het beheerplan voor de kunstwerken, lees bruggen, in de gemeente. Het beheerplan dat de periode bestrijkt van 2020-2024 geeft een inzicht in de actuele situatie. Er is nu sprake van zestien beweegbare bruggen die risicovol zijn.

RISICO'S In totaal zijn er in de gemeente 25 beweegbare bruggen, 206 vaste bruggen en 300 duikers waarvan zestien beweegbare bruggen zeer grote risico's dragen. Er is sprake van risico's tijdens het openen van een brug. De bedoeling is dat in genoemde periode het onderhoud wordt aangepakt waarvoor een totaal bedrag nodig is van 7.645.303 euro. De raad wordt gevraagd goedkeuring te geven aan een budget van 1.389.553 euro voor 2020. De bedoeling is dat in dat jaar twee beweegbare en zes vaste bruggen op orde worden gebracht. De rest van de bruggen wordt in de periode daarna aangepakt.

BEREIKBAARHEID Ernst Schreurs, PvdA/GL constateerde dat als een aantal bruggen niet op tijd wordt aangepakt dit ernstige gevolgen kan hebben. Volgens de gemeente worden per jaar twee beweegbare bruggen aangepakt maar is het probleem tweeledig want de bruggen moeten tijdens het vaarseizoen geopend kunnen worden en als er meer bruggen zouden worden aangepakt in een jaar betekent dat minder bereikbaarheid van de gemeente. "De brugwachters hebben speciale instructies gekregen dat ze absoluut geen mensen mogen toelaten binnen de slagbomen."

Maar Ton van Sligtenhorst, CU/SGP, stelde dat als er bij een bedrijf sprake is van een installatie die niet deugt, die installatie niet meer mag worden gebruikt.

Volgens de Seniorenpartij kan een beweegbare brug nooit naar beneden vallen omdat hij dan in het slot valt. Volgens de gemeente zit het onaanvaardbaar zijn in het feit dat er bij sommige bruggen sprake is van maar één slagboom waardoor het brugdek als slagboom fungeert. Ook Coos Brouwer, CDA, maakte zich zorgen over het risico want als er wat gebeurt is de gemeente aansprakelijk.

Caroline Ströer