• Provincie Utrecht

Hinder op N201 door werk aan Vreelandbrug

VREELAND Straal- en Spuitbedrijf Van Ginkel voert vanaf 1 oktober onderhoudswerkzaamheden uit aan de Vreelandbrug in de Provincialeweg (N201) in Vreeland, in opdracht van de provincie Utrecht. Om de hinder zo gering mogelijk te laten zijn, worden de werkzaamheden uitgevoerd op doordeweekse dagen, buiten de ochtend- en avondspits en na 20.00 uur. In de weekenden zijn er geen werkzaamheden.

Tijdens de werkzaamheden tussen 10.00 en 15.00 uur en na 20.00 uur, wordt ter plaatse van de brug één rijbaan afgesloten. Het verkeer wordt dan beurtelings over de andere rijbaan geleid. Ná 20.00 uur mag de weg in blokken van maximaal 10 minuten worden afgesloten. Van deze afsluitmogelijkheid wordt alleen gebruik gemaakt als dat noodzakelijk is voor de uitvoering/voortgang van de werkzaamheden.

De doorvaart voor schepen is tijdens de werkzaamheden beperkt tot drie periodes, tussen 10.00 en 10.30 uur, tussen 14.30 en 15.00 uur en tussen 17.30 en 19.00 uur. Als zich in die periodes een boot aandient, wordt de brug geopend.