• Google

Inloop 'Ontsluiting Veenman'

MIJDRECHT Het ontwerpbestemmingsplan 'Ontsluiting Veenman, Wilnis' ligt sinds 28 augustus gedurende zes weken ter inzage. Woensdag 18 september tussen 17.30 en 19.30 uur vindt hierover in het Veenweidebad een inloopbijeenkomst plaats. Omwonenden en belanghebbenden zijn uitgenodigd.

Het ontwerpbestemmingsplan maakt het planologisch mogelijk dat de ontsluiting tussen Veenman en Mandenmaker voor autoverkeer opengesteld wordt. Momenteel is alleen langzaam verkeer mogelijk via deze verbinding. De papieren versie van het bestemmingsplan ligt ter inzage bij de afdeling Omgevingszaken in het gemeentehuis en is op afspraak in te zien van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 11.30 uur. Afspraak maken kan via omgevingszaken@derondevenen.nl of door te bellen met 0297-291616.