• Minister Cora van Nieuwenhuizen bij de presentatie van haar Schipholplannen vrijdag in Nieuwspoort.

    René de Leeuw

Minister Nieuwenhuizen praat 13 november met inwoners en bestuurders

DE RONDE VENEN Acht inwoners en drie bestuurders uit het Groene Hart, onder wie wethouder Kiki Hagen, gaan woensdag 13 november in gesprek met minister Cora Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Onderwerp is de overlast van Schiphol. Ook De Ronde Venen is in dit gesprek vertegenwoordigd.
Namens De Ronde Venen nemen inwoner Cor Mastwijk, raadslid Pieter Kroon en wethouder Kiki Hagen deel aan het 'huiskamergesprek' met de minister, samen met de wethouder van Nieuwkoop en de wethouder van Bodegraven-Reeuwijk.

BRIEF GROENE HART-GEMEENTEN Aanleiding voor dit gesprek is een brief aan de minister van de gemeenten uit het Groene Hart. In die brief vragen de gemeenten - waaronder De Ronde Venen - aandacht voor de stijgende lijn van klachten, het gebrek aan rustmomenten en laagvliegend verkeer in deze regio. "Wij hebben de minister in die brief gevraagd ook bij ons op bezoek te komen. De grenzen houden immers niet op bij de gemeente Uithoorn", aldus wethouder Kiki Hagen.

DRUK UITOEFENEN De Ronde Venen maakt deel uit van het cluster Groene Hart en de kerngroep Utrecht. Samen oefenen deze gemeenten druk uit op het Rijk en Schiphol. Met het cluster Groene Hart heeft De Ronde Venen gemeente een zienswijze ingediend op Nota Reikwijdte en Detailniveau voor de Luchtvaartnota 2020-2050 en Luchtruimherziening. De Omgevingsdienst West-Holland en de Omgevingsdienst Midden-Holland nemen namens cluster Groene Hart deel aan een werkgroep die zich richt op hinderbeperking voor de nachtvluchten naar de Zwanenburgbaan. Tot slot lobbyt de gemeente via deze samenwerkingsverbanden
voor het terugdringen van de overlast van het vliegverkeer. Inzet is inperking van de nachtvluchten en de intensiteit van de dagvluchten, de routering van de vliegtuigen en de toepassing van stillere vliegtuigen.
De Ronde Venen maakt daarnaast deel uit van het samenwerkingsverband Bestuurlijke Regie Schiphol. Via deze weg laat de gemeente haar stem horen in de Omgevingsraad Schiphol.

AFSPRAKEN VAST IN LVB Dankzij onderhandelingen liggen de afspraken over het maximaal aantal vluchten nu vast in het Luchthavenverkeersbesluit (LVB). Hiermee komt een einde aan de gedoogsituatie. De minister heeft dit besluit inmiddels toegezegd, maar heeft hierbij vertraging opgelopen vanwege de uitspraak van de Raad van State over stikstof. Schiphol overtreedt momenteel onder meer de afspraken over het maximaal aantal vluchten (500.000). Met het nieuwe LVB ligt het aantal vluchtbewegingen tot 2021 vast (500.000 totaal, waarvan 32.000 in de nacht).