• Google Maps

Ontsluiting Veenman betwist

DE RONDE VENEN Bij de informatieronde op 26 november stond de ontsluiting aan Veenman in Wilnis op de agenda. De raadsleden vroegen zich af of de geplande ontsluiting wel noodzakelijk is omdat ook de rapporten elkaar tegenspreken.

Volgens Yvonne v.d. Heerik, RVB, is nergens in de stukken de noodzaak van deze ontsluiting te vinden. Cees van Uden, D66, wilde weten of er sprake is van meer verkeersontwikkelingen bij de bestaande en aan te leggen ontsluitingen als de geplande ontsluiting bij Veenman er niet zou komen. Volgens de gemeente is dat niet het geval. Ernst Schreurs, PvdA/GL, constateerde dat de rapporten van Goudappel Coffeng en de SRO elkaar tegenspreken: Coffeng geeft aan dat de ontsluiting niet noodzakelijk is en SRO vindt van wel. De gemeente gaf aan dat twee ontsluitingen voor een grote wijk als de Maricken te weinig is en dat een derde ontsluiting dus een noodzaak is met het doel een betere spreiding van het verkeer. Schreurs stelde echter dat die bewering niet klopt omdat er meer verkeer komt op de Van Damlaan en dat verkeer van de Mandenmaker omrijdt via de Industrieweg. Cees van Uden, D66, vroeg zich af of er een overzicht is van de verkeersbewegingen bij de andere aansluitingen en of de overlast die ontstaat door deze nieuwe ontsluiting opweegt tegen de eventuele verlichting van verkeersdruk bij de andere ontsluitingen. Volgens de raadsleden moet er meer onderbouwing komen voor het voorstel.

Caroline Ströer