• De vrachtwagenheffing gaat gelden vanaf het kruispunt N201 met de N212

    Caroline Ströer

Vrachtwagenheffing in 2023 een feit

DE RONDE VENEN In 2023 wordt de vrachtwagenheffing een feit. Er was al eerder over gesproken maar er lag nog niets definitiefs ter tafel en dat is nu wel het geval. Voor De Ronde Venen geldt de heffing voor de N201 en de N212.

Het voorstel is afkomstig uit het Regeerakkoord waarin is opgenomen dat in navolging van andere landen in de EU, ongeveer 17 landen, zo snel mogelijk een vrachtwagenheffing wordt ingevoerd. Daarbij gaan vrachtwagens vanaf 3,5 ton maximum toegestane per kilometer ongeveer 0,15 eurocent betalen. Van die heffing is een aantal voertuigen uitgesloten zoals landbouwvoertuigen, mobiele kranen, de vuilniswagens, brandweer, straatvegers, bussen en ambulances en voertuigen van de politie of krijgsmacht.

Ingenieur Bram van de Vrande-Vos van de provincie meldt dat de startdatum van de heffing januari 2023 is. Dan moeten alle vrachtwagens een onboard-unit hebben, dezelfde unit die in België en Duitsland wordt gebruikt. "De heffing gaat gelden voor alle A-wegen en een deel van de provinciale wegen. Private aanbieders van toldiensten gaan voor de inning van de heffing zorg dragen. Daartoe aangewezen handhavers zullen daar op toezien. In januari en februari is een oproep gedaan aan de verschillende gemeentes om hun inbreng te geven. De bezwaarperiode liep af in de zomervakantie. De bedoeling is dat het concept wetsvoorstel in het voorjaar van 2020 in de Tweede Kamer wordt behandeld. De achterliggende gedachte is om lokale overlast van vrachtwagens tot een minimum te beperken." Het kabinet wil twee doelstellingen halen namelijk binnen- en buitenlands vrachtverkeer te laten betalen voor het gebruik van de weg en innoveren en verduurzamen van de Nederlandse vervoerssector. In het regeerakkoord staat aangegeven dat de inkomsten uit de heffing weer terugkomen in de sector door verlaging van de motorrijtuigenbelasting en geld voor innovatie en verduurzaming. De invoering van een vrachtwagenheffing moet bijdragen aan de reductie van CO2.

In de Ronde Venen wordt de heffing geheven op de N201-N212-A2 aansluiting Vinkeveen, de N201-A2, aansluiting Vinkeveen A27 aansluiting Hilversum en de N212-N201-A12 aansluiting Harmelen via N198 en N419. Mocht na monitoring blijken dat er een opstoppingen komen dan worden andere wegen toegevoegd. Wethouder Alberta Schuurs geeft aan dat Woerden namens Utrecht-West waar ook de gemeente De Ronde Venen deel van uitmaakt een reactie heeft gegeven bij het Utrechts Verkeers- en vervoersberaad in februari. "Als gemeente zelf hebben wij in augustus gereageerd op de internetconsultatie maar nog geen reactie ontvangen. Wij hebben daarbij aangegeven dat wij niet verwachten dat het vrachtwagenverkeer zal gaan omrijden en dat de kans bestaat dat wij meer verkeer van Schiphol en de veiling op ons gedeelte van de N201 zullen krijgen. Nadat wij via Woerden ons bezwaar hebben kenbaar gemaakt werd ons medegedeeld dat de verwachting is dat dat mee zal gaan vallen maar wij zijn daar niet zo zeker van en denken niet dat transporteurs zin hebben om om te gaan rijden via de A9. Maar in ieder geval blijven wij de ontwikkelingen scherp volgen", aldus wethouder Schuurs.

Caroline Ströer