• De Pastoor Kannelaan.

    Google streetview

Werkzaamheden Pastoor Kannelaan van start gegaan

WILNIS Afgelopen maandag, op 5 augustus zijn de werkzaamheden aan de Pastoor Kannelaan begonnen. De rijbaan, funderingslagen, beplanting, bomen, het trottoir en de openbare verlichting worden compleet vernieuwd. Daarnaast vervangt Vitens gelijktijdig hun daar aanwezige waterleiding. 

De werkzaamheden duren naar verwachting  tot 15 november. Tijdens de werkzaamheden is de rijbaan afgesloten voor doorgaand verkeer. Bewoners en aanwonenden kunnen hun woning via de Veenweg/Pieter Joostenlaan, dan wel via de Provinciale weg bereiken. Bewoners en nooddiensten zijn geïnformeerd en worden op de hoogte gehouden over de voortgang van de werkzaamheden.

Voor het doorgaande verkeer is een omleidingsroute geplaatst. Ook de busmaatschappij heeft haar routes aangepast aan de werkzaamheden, Hiervoor is er onder andere een tijdelijke bushalte gemaakt op het parkeerterrein bij de Openbare begraafplaats in Wilnis. Syntus heeft dit verder gecommuniceerd op hun website.

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente. Hier is ook de brief die de gemeente stuurde naar de omwonenden te vinden.